Kan ett äktenskapsförord påverka vad som händer med min egendom om jag går bort?

FRÅGA
Jag är gift med en utländsk kvinna. Vi har skrivit äktenskapsförord. Jag har ett barn sedan tidigare och hon har inga barn.Min fråga är om äktenskapsförordet påverkar något om jag går bort?Jag vill att min fru ska dela allt med mitt barn om Jag dör.Behöver jag ändra i äktenskapsförordet eller fungera detta ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer med ett äktenskapsförord då ena maken går bort?

Ett äktenskapsförord påverkar egendomen som finns i ett äktenskap. Genom ett äktenskapsförord kan man göra om giftorättsgods till enskild egendom och tvärt om (7 kap. 3 § ÄktB). Detta är viktigt vid en bodelning, eftersom det endast är giftorättsgods som ingår i en bodelning, och enskild egendom hålls utanför (10 kap. 1 § ÄktB). I ett äktenskapsförord kan man inte bestämma vad som ska hända med sin egendom när man går bort. För att kunna bestämma det krävs ett testamente.

Om du skulle gå bort skulle en bodelning göras mellan din fru och ditt dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). Ert äktenskapsförord skulle påverka som så att det som är enskild egendom kommer hållas utanför bodelningen. Det din fru får genom bodelningen kommer hon få behålla tillsammans med det som är hennes enskilda egendom. Din del i bodelningen och din enskilda egendom utgör arvet efter dig.

Hur ska ett arv fördelas om det finns särkullbarn?

Ditt barn är ett s.k. särkullbarn, eftersom det inte är din frus barn. Om en person som är gift går bort är huvudregeln att den efterlevande maken ska ärva allt (3 kap. 1 § ÄB). Det finns dock ett undantag till denna regel som gäller när det finns särkullbarn. Särkullbarn till den avlidne har alltid rätt att få ut sitt arv, och går därmed före den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Enda gången då särkullbarn inte har rätt att få ut sitt arv är då den efterlevande maken inte fått ut så mycket egendom eller pengar genom bodelningen att det täcker fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det. Då får särkullbarnen s.k. efterarvsrätt, och har rätt att få ut resten av sitt arv efter sin förälder då den efterlevande maken dör.

I ditt fall innebär detta att om du går bort kommer ditt barn ärva allt efter dig, så länge din fru efter bodelningen fått ut minst fyra prisbasbelopp. Ert äktenskapsförord förändrar inte detta eftersom äktenskapsförordet enbart påverkar bodelningen. Om du vill att ditt barn och din fru ska dela på ditt arv måste du skriva ett testamente. Regler om hur du upprättar ett testamente och vilka krav som måste vara uppfyllda finns i 10 kap. ärvdabalken. Det ska bl.a. vara skriftligt och bevittnat. Det är viktigt att ett testamente är korrekt för att det inte ska leda till några bekymmer. Om du känner att du behöver hjälp med detta av någon som är expert på området är du välkommen att boka tid hos någon av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98546)