Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?

2021-05-03 i Testamente
FRÅGA
Om ett gåvobrev, skriftlig utfästelse finns om att viss egendom skall tillfalla ex en organisation efter gåvogivarens död. Kan detta ersättas genom ett testamente där gåvogivaren uttrycker det motsatta vid ett senare skede i livet i ett senare daterat testamente? Eller anses gåvan ha skett torts att gåvogivaren lever? Man borde väl ha rätt att ändra sig under sin livstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Testamente och gåvobrev

Först och främst ska sägas att testamente används för att fördela den avlidnes tillgångar (9 kap 1 § ÄB). Ett testamente får ingen verkan medan en person fortfarande lever, utan det är när personen går bort som man fördelar tillgångarna enligt det som står i testamentet.

Ett gåvobrev däremot, kan användas för att fördela en persons tillgångar när denna lever. I motsats till ett testamente, får ett gåvobrev verkan före det att personen går bort.

Ett gåvobrev kan behandlas som ett testamente

I ditt fall låter det som att man använt ett gåvobrev för att fördela en persons tillgångar efter att denna gått bort. Det låter alltså mer som ett testamente än ett gåvobrev.

En utfästelse av gåva (ett gåvobrev) som inte ska göras gällande under givarens livstid är endast giltigt om det överensstämmer med ett testamente (17 kap 3 § ÄB). Detta betyder att om gåvobrevet innehåller ett villkor om att gåvan ska lämnas över först efter att givaren avlidit så krävs ett testamente som säger samma sak för att gåvoutfästelsen ska vara giltig.

Dock kan gåvobrevet i sig utgöra ett testamente (17 kap 3 § ÄB). En förutsättning är att gåvobrevet ska börja gälla efter att givaren avlidit, samt att det uppfyller de krav som lagen ställer på testamenten. Kraven på ett testamente är att det ska vara skriftligt och att man ska ha två vittnen (10 kap 1 §). Det är viktigt att vittnena dels skriver under testamentet, men också att de närvarar när testatorn (den som vill testamentera bort sina tillgångar) skriver under testamentet. Dessutom får vittnena inte vara under 15 år eller lida av en psykisk sjukdom som gör att de saknar insikt om testamentets betydelse (10 kap 4 §).

Din situation

Eftersom jag inte vet hur gåvobrevet i ditt fall är utformat, är det svårt för mig att besvara om kraven för ett testamente är uppfyllda eller inte.

Om kraven är uppfyllda, kommer gåvobrevet alltså behandlas som ett testamente. Huvudregeln är att ett nyare testamente ersätter ett äldre testamente. Det betyder att om personen i ditt fall upprättar ett testamente, kommer detta ersätta gåvobrevet. Detta förutsätter som sagt att gåvobrevet behandlas som ett testamente, enligt det jag beskrivit ovan.

Om gåvobrevet inte uppfyller kraven för ett testamente, men ändå innehåller ett villkor om att gåvan ska lämnas först efter att givaren avlidit så är det inte giltigt. Då är det fritt fram att skriva ett testamente som kommer att gälla istället.

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist Thiel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2978)
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97711)