Kan ett inkassobolag avbryta preskriptionen för en borgenärs räkning?

2018-02-26 i Preskription
FRÅGA
Hej,Min vän har fått ett inkassokrav från Lindorff. Det står att fodran avser drivmedel och att borgenären är Ikano Bank. Vad gäller för att preskription ska ha skett för just detta krav?Räknas detta som en konsumentfodran? Som jag förstår så sker preskriptionsavbrott bl.a. när gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären. Men min vän har inte erhållit något krav eller brev från borgenären utan istället nu fått ett krav från inkassobolaget Lindorff. Är det endast borgenären som kan göra så preskriptionsavbrott sker? Eller gäller det även vid krav från inkasso?Tacksam för svar!Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Räknas detta som en konsumentfordran?

För att denna fordran ska räknas som en konsumentfordran krävs att den vara eller tjänst som fordran avser har tillhandahållits till din vän huvudsakligen för enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen). Om din vän har köpt drivmedel för privat bruk är fordran alltså en konsumentfordran.

När preskriberas fordran?

En fordran preskriberas som huvudregel tio år efter tillkomsten. En konsumentfordran preskriberas dock redan efter tre år. Detta förutsätter att preskriptionen inte har avbrutits dessförinnan. Om preskriptionen avbryts börjar en ny (lika lång) preskriptionstid att löpa. (2 § och 6 § preskriptionslagen.)

Har preskriptionsavbrott skett?

Preskriptionsavbrott kan mycket riktigt ske genom att borgenären skickar ett skriftligt krav till gäldenären (5 § 2 p. preskriptionslagen). Även om ordalydelsen talar för att det skriftliga kravet måste skickas av just borgenären kan även en preskriptionsavbrytande åtgärd som vidtagits av någon annan innebära att ett preskriptionsavbrott har skett (se t.ex. NJA 2007 s. 9 från Högsta domstolen). Detta förutsätter dock att denne externa part (Lindorff i din väns fall) har fått i uppdrag att ta hand om att driva in fordran, vilket Lindorff torde ha fått. Av detta skäl räcker det att Lindorff skickar ett skriftligt krav för att preskriptionen ska anses ha avbrutits.

Det är även möjligt att Lindorff har köpt fordran från Ikano Bank. Detta innebär att Lindorff är den nya borgenären, och de kan således skicka skriftliga krav med preskriptionsavbrytande verkan. En fordran kan nämligen överlåtas till en ny borgenär utan att gäldenären måste samtycka till det.

Sammanfattning

Preskriptionsavbrott har troligtvis skett eftersom Lindorff antingen agerar för Ikano Banks räkning eller har köpt fordran från Ikano Bank. Det räcker därmed att Lindorff skickar skriftliga krav; Ikano Bank måste inte själva göra det.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (589)
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?

Alla besvarade frågor (93104)