Kan ett skuldebrev ingås digitalt?

2021-05-17 i Skuldebrev
FRÅGA
Kan man skriva under skuldebrev digitalt via Kivra?Behöver man fortfarande vittnen då?Kan även vittnena skriva under på Kivra?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att tillämpa lagen om skuldebrev i mitt svar.

Krävs det vittnen för att ett skuldebrev ska vara giltigt?

I lagen om skuldebrev finns det inget krav på att skuldebrev behöver bevittnas för att vara giltigt. Däremot kan vittnen ha ett värde när det gäller bevisning. Den som har bevittnat skuldebrevet kan exempelvis styrka underskrifternas äkthet, att parterna ingick avtalet med fri vilja och att parterna var i ett normalt sinnestillstånd vid antalets ingående. Vittnena har ansetts ha ett större värde om de har varit opartiska och därmed inte haft ett personlig intresse av skuldebrevet.

Kan ett skuldebrev ingås digitalt?

Det finns ingenting i lagen om skuldebrev som säger att skuldebrev inte kan ingås digitalt. Avtalslagen ställer inte heller några formkrav för avtal, utan det finns en huvudregel om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda).

En elektronisk signatur i detta fallet innebär att man skriver under avtal med hjälp av e-legitimationer som BankID. Dessa underskrifter är lika juridiskt bindande som en orginalpåskrift med handskriven signatur.

Sammanfattning och rådgivning

Skuldebrev och avtal i sin helhet kan alltså ingås digitalt. Jag kan inte se att det skulle vara något problem att ha vittnen. Att parterna och vittnena signerar skuldebrevet digitalt borde fungera. Om du behöver mer vägledning gällande ditt skuldebrev, skulle jag rekommendera att du tar kontakt med vår byrå. De kan hjälpa dig att skriva ett juridiskt korrekt skuldebrev.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?