Kan fader som avsagt sig vårdnaden om sitt barn ansöka om gemensam vårdnad igen?

2021-09-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Om fadern skrev över ensam vårdnad till modern pga att fadern levde under sämre förhållanden en viss tid i livet men sedan återhämtade sej igen och blev trygg och stabil i sin tillvaro. Kan fadern då ansöka om att åter ha gemensam vårdnad igen eller är det så för gott? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Det finns alltid möjligheter att ändra vem som har vårdnaden av barn. Om föräldrarna är överens om att ha gemensam vårdnad så kan föräldrarna skriva ett avtal om gemensam vårdnad (6 kap. 6 § FB). Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden för att vara godkänt. Skulle föräldrarna däremot inte kunna komma överens och lyckas skriva ett avtal så kan fadern istället välja att väcka talan i domstol om gemensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Domstolen kommer då bedöma vem som ska få vårdnaden utifrån vad som är bäst för barnet (6 kap. 2a § FB). Om domstolen skulle döma till faderns nackdel och ge vårdnaden till modern finns det ändå alltid en möjlighet att väcka talan igen.

För att svara på din fråga så kan alltså fadern ansöka om att åter ha gemensam vårdnad. Detta kan han göra antingen genom att skriva ett avtal om vårdnad tillsammans med modern eller genom att väcka talan hos tingsrätten.

Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?