Kan förälder bli skadeståndsskyldig för skada som orsakas av barn?

FRÅGA
Hej! Om mitt barn skulle sparka ut en boll utanför vår trädgård på vägen och t.ex en cyklist kolliderar med bollen och skadas rätt illa, har cyklisten då rätt att stämma mig som förälder och få skadestånd?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som förälder är du skyldig att se till att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra ditt barn från att orsaka skada på annan (6 kap. 2 § andra stycket Föräldrabalken). En förälder som underlåter detta kan bli skyldig att betala skadestånd enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SKL). Men detta förutsätter att du själv har varit vårdslös genom att inte ha haft uppsikt över barnet på det sätt som krävs enligt föräldrarbalken. Det är svårt för mig att göra den bedömningen då jag inte har alla omständigheter såsom exempelvis barnets ålder, var du befann dig, om du faktiskt hade kunnat ingripa och hur snabbt allt gick osv.

Som vårdnadshavare kan ansvar också inträda oavsett om man agerat vårdslöst eller inte. Detta kallas för strikt skadeståndsansvar. Dock omfattar denna regel när ett barn begått brott, vilket inte är fallet här (se 3 kap. 5 § SKL).

Sammanfattningsvis kan du bli skadeståndsskyldig om du varit vårdslös. Det finns inget i din fråga som tyder på att du agerat vårdslöst, men detta är en bedömning som i så fall görs av en domstol vid eventuell tvist.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97339)