Kan frontskada på bilen under besiktningen föranleda skadestånd?

FRÅGA
Jag körde upp bilen på rampen och stängde av motorn, och överlämnade start kortet till besiktningsteknikern som startade bilen, sen for bilen rakt in i porten, skador på fronten vart resultatet. Skadestånd eller inte ? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att skadan uppkom under tiden som besiktningsteknikern hade börjat med jobbet att besiktiga bilen. Detta kommer jag utgå från i mitt svar. Du skriver inte att om något särskilt avtal som reglerar vad som händer om bilen skadas, därför kommer jag utgå från att skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §).

Skadan på fronten kan föranleda skadestånd

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). Skadorna på fronten av bilen innebär en sakskada. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Från din fråga framgår det inte varför bilen åkte rakt in i porten, men det ska alltså inte röra sig om en ren olyckshändelse för att du skadeståndsskyldighet ska kunna uppstå. Om det istället berodde på att besiktningsteknikern var vårdslös för att skadestånd ska komma på tal.

Bilprovningen kan vara skadeståndsskyldig

Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskada (som denna frontskada) som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (SKL 3 kap. 1 §). Arbetsgivaren ska alltså ersätta denna skada om den skett för att besiktningsmannen varit försumlig när han hade bilen på rampen eller om detta på något sätt var fel i tjänst. Med fel eller försummelse menas att besiktningsteknikern varit oförsiktig i förhållande till hur man kan förvänta sig att en besiktningstekniker handlar.

Den enskilda besiktningsteknikern kan endast bli skadeståndsskyldig om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, hans ställning, ditt intresse och övriga omständigheter (SKL 4 kap. 1 §). Kravet på synnerliga skäl är ett högt ställt krav t.ex. att besiktningsteknikern förstått att hen är oförsiktig, faktiskt vill att detta skadan ska ske eller om hen är grovt vårdslös. Det finns inget i din fråga tyder på att detta skulle vara uppfyllt, och som utgångspunkt ska inte den som handlar i tjänst vara skadeståndsskyldig.

Sammanfattning

Om du bedömer att skadan på fronten uppkom genom att besiktningsteknikern på något sätt var försumlig när han utförde besiktningen kan du rikta skadeståndskrav. Om du gör det rekommenderar jag dig att i första hand rikta kravet mot bilprovningen, eftersom det förmodligen är lättare att få igenom mot dem.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?