Kan garantin för ögonlaseroperation åberopas på annan klinik än den som utförde operationen?

FRÅGA
HejMin son genomförde en ögonlaserbehandling av båda sina ögon på en klinik i Stockholm för ungefär en och en halv månad sedan. Han skulle rätta till ett synfel men har fått suddig syn på det ena ögat efter denna behandling. De har 2 års garanti på alla behandlingar, men han vill dock inte kontakta dem, för att de skall rätta till besväret då han inte litar på att det kommer bli bra.Vi undrar nu om han behöver gå tillbaka till samma klinik eller om han kan välja en annan klinik och ändå omfattas av garantin? Personalen på kliniken där man genomförde den första operationen talade ingen svenska, utan endast engelska och min son skickade iväg alldeles strax efter att operationen var genomförd, utan att synen hade hunnit klarna upp.Jag tycker att det är alldeles för riskabelt att låta dem försöka igen, att korrigera synen och undrar därför om han kan täckas av en garanti, om han uppsöker en annan klinik?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

För sådan ögonlaserbehandling som du beskriver saknas lag som reglerar vad som gäller mellan parterna. Den lag som ligger närmast är konsumenttjänstlagen, dock gäller inte lagen för behandling av människor utan endast lösa saker. Vid tvister och prövningar i allmänna reklamationsnämnden (ARN) förekommer dock att ledning tas från konsumenttjänstlagen, även om den inte är direkt tillämplig. Utgångspunkten för vad som gäller mellan parterna är i stället avtalet.

Ett garantiåtagande är något som inte finns lagstadgat. I förevarande fall saknas direkt tillämplig lag, däremot kan det eventuellt tas ledning från konsumenttjänstlagen. Inte heller i konsumenttjänstlagen finns reglerat någon skyldighet att erbjuda en garanti. En garanti är därmed något som är frivilligt att erbjuda. Om det erbjuds en garanti gäller däremot vad som avtalats. Vad som ingår i garantin och under vilka förutsättningar framkommer av villkoren för garantin.

Din son kan inte gå till en annan klinik och åberopa garantin. Garantin gäller endast hos den som utfärdat garantin (där han gick igenom operationen).

Som svar på din fråga innebär det att din son inte kan välja en annan klinik och ändå omfattas av garantin. Min rekommendation är att han kontaktar kliniken där han genomförde ögonoperationen och förklarar varför han inte är nöjd.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?