Kan gemensamma barn ärva före efterlevande make?

2018-12-16 i Make
FRÅGA
Gift med äktenskapsförord och med enbart gemensamma barn. När jag dör vill jag att mina barn ska ärva mig och att allt de ärver efter mig ska vara mina barns "enskilda egendom". Jag vill dock att min make ska kunna bo kvar i vårt gemensamma hem som nu är min "enskilda egendom". Jag vill alltså undvika att min make ärver allt efter mig med fri förfoganderätt. Hur gör jag då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att en arvlåtares barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Finns det en efterlevande make ärver denne istället med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB).

Det är dock möjligt att genom ett testamente inskränka eller ta bort den efterlevande makens arvsrätt. Genom ett testamente kan du ange att dina barn ska få ut sitt arv direkt vid din bortgång, att deras arv är enskild egendom och att din make inte ska ärva med fri förfoganderätt istället för barnen. I testamentet kan du också ange att din make dock ska ha rätt att med fri förfoganderätt ärva er bostad om du önskar det.

Även om det är möjligt att testamentera bort en makes arvsrätt så har den efterlevande maken ett skydd genom prisbasbeloppsregeln (se 3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta innebär att efterlevande make alltid har rätt till 4 gånger prisbasbeloppet. Om den efterlevande makens tillgångar, som denne har kvar efter bodelningen (dvs. giftorättsgods som denne fått på sin lott samt den enskilda egendomen), inte uppgår till 4 prisbasbelopp har maken rätt att utfå egendom ur kvarlåtenskapen till det resterande värdet. Prisbasbeloppsregeln är tvingande vilket innebär att den går före ett testamente i den del testamentet inkräktar på efterlevande makes rätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (456)
2021-01-22 Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall
2021-01-22 Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall

Alla besvarade frågor (88451)