Kan jag anmäla psykiatrin för felaktig diagnostisering?

FRÅGA
kan jag anmäla psykiatrin eller den ansvarige doktorn för felaktig diagnostisering utan utredning som resulterade i extremt trauma, sveda och värk och förlust av fem år av mitt liv och inkomster.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga framgår det att du undrar om det är möjligt att upprätta en anmälan mot psykiatrin för felaktig diagnos. För att besvara din fråga kommer jag inledningsvis gå igenom vilka instanser som du kan vända dig till, för att sedan ge dig råd om vad du kan göra.

Vänd dig till vårdpersonalen

Det första steget är att vända dig till den vårdpersonal som har begått misstaget då de har en skyldighet att ta emot dina synpunkter och besvara dessa. Du kan även kontakta chefen för den aktuella enheten om du upplever att kontakten med vårdpersonalen inte fungerar på önskvärt vis. Tänk på du har rätt att få en förklaring till det som har hänt och information kring vad vårdenheten ska göra för att inte begå samma misstag igen. Du har dessutom rätt att få en ursäkt för det inträffade.

Kontakta patientnämnden

Du kan kontakta patientnämnden i din region då de kan ge dig stöd och stöttning om du skulle välja att klaga på vården. De kan hjälpa till med att få fram dina åsikter och kräva de svar som du har rätt att få. Detta är helt kostnadsfritt. Du bör enkelt kunna googla "patientnämnden" följt av er region, för att hamna rätt. Det går även att kika i IVO:s lista över Sveriges patientnämnder.

Inspektionen för vård och omsorg

En möjlighet är att anmäla det inträffade till IVO, inspektionen för vård och omsorg. För att kontakta IVO ska man först ha kontaktat patientnämnden alternativt vårdenheten där man fick vård. De ansvariga ska ha haft tillfälle att svara på dina klagomål innan du kontaktar IVO. Här finns mer information om hur man går tillväga för att tipsa IVO om brister i vården eller göra en anmälan (länk här).

Du kan ha rätt till ersättning

Du kan även ha rätt till ersättning enligt Patientskadelagen. Ersättning kan exempelvis ges om det föreligger övervägande sannolikhet för att en skada har uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling. Ett exempel på de listade skador som man kan få ersättning för är en felaktig eller försenad diagnos enligt 6 § tredje punkten Patientskadelagen. Det kan även vara bra för dig att känna till huvudregeln om att en anmälan om ersättning ska göras inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades enligt 23 § Patientskadelagen.

Vad kan du göra nu

Till att börja med rekommenderar jag att du tar kontakt med din vårdcentral, alternativt patientnämnden, och berättar om det inträffade och att det verkar som att du har fått en felaktig diagnos. Därefter kan du kontakta IVO. Det finns mer information på 1177 Vårdguidens hemsida om vad man kan göra om man har klagomål på vården (se länk här).

Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen åter med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?