Kan jag återkalla min stämningsansökan i en vårdnadstvist?

2020-07-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om jag kan återkalla en stämningsansökan som handlar om vårdnadstvist. Jag har stämt barnens far och ville få ensam vårdnad om barnen men nu vill jag fortsätta dela vårdnaden. Kan man göra detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I rättegångsbalken finns bestämmelser om när man får återkalla sin stämningsansökan.

Du kan återkalla stämningsansökan innan tingsrätten meddelat dom

En vårdnadstvist är ett s.k. indispositivt tvistemål, vilket betyder att förlikning mellan dig och motparten (barnens far) inte är tillåtet i målet. I sådana mål gäller att du fritt kan återkalla din stämningsansökan innan tingsrätten har meddelat dom. Om tingsrätten har meddelat dom i målet kan du bara återkalla din stämningsansökan om svaranden (barnens far) samtycker till det (13:5 RB).

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2021-01-25 Kan jag få hjälp att överklaga till kammarrätten
2021-01-21 Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?
2021-01-20 Verkställighet av dom
2021-01-18 Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?

Alla besvarade frågor (88517)