Kan jag avsäga mig vårdnaden om mina barn?

2021-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejJag undrar ifall jag kan avsäga mig vårdnaden om mina två barn som jag har gemensam vårdnad om? Det är lite komplicerat, då barnens pappa bor i Bangladesh.Barnen är nu 15 och snart 17 år. Den ena har stora problem psykiskt och har BUP kontakt. Den andra har inte heller så bra rutiner i livet.Den första 17-åringen går inte alls i skolan, och 15-åringen har stor frånvaro och dåliga betyg.Jag mår inte heller bra, och nu kan jag inte ta hand om dem längre; jag anser att jag är dålig för dem, med mig kommer det inte att gå bra.Dem har äldre syskon som vill ta över vårdnaden om dem, går det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till 6 kap. föräldrabalken (FB) som innehåller regler om vårdnad.

Är det möjligt att avsäga sig vårdnaden?

Jag tolkar det som att du inte har ensam vårdnad om barnen eftersom du skrev det i din fråga. Beslut om vårdnad ska beslutas gemensamt av båda vårdnadshavarna. En annan förutsättning är att Socialnämnden måste godkänna avtalet mellan dig och den andre vårdnadshavaren för att den ska anses vara giltigt (6 kap. 6 § föräldrabalken). Vid beslut om vårdnad ska barnets bästa alltid vara avgörande (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Detta innebär att Socialnämnden kommer att lägga stor vikt på vad som är dina barns bästa när de avgör om du kan frånsägas din vårdnad.

Eftersom att du skriver att din man bor i Bangladesh och att du själv inte kan ta hand om dina barn finns det en del som tyder på att ni brister i omsorgen om barnen. Om så är fallet ska rätten besluta om ändring i vårdnaden enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken. Om båda föräldrarna brister i omsorgen om barnen ska rätten flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken). För att någon ska utses till vårdnadshavare krävs att personen är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. En underårig får inte förordnas till vårdnadshavare (6 kap. 10 a § föräldrabalken). Om de äldre syskonen är myndiga är det därmed möjligt för dem att ta över vårdnaden.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97672)