Kan jag bli betalningsansvarig för min makes skulder?

2021-06-30 i Bodelning
FRÅGA
Min make har avlidit. Han har tre söner. inga gemensamma barnOm jag åberopar Äktenskapsbalkens 12:2§Vad händer med makens skulder? Skall jag betala dessa?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar ifall du riskerar att ansvara för din avlidna makes skulder. Svaret på din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Kan du bli ansvarig för din makes skulder?

Utgångspunkten är att eventuella skulder som en make har dragit på sig inte ska påverka den andra maken. Detta framgår av 1 kap. 3 § ÄktB där det står att varje make ansvarar för sina egna skulder.

Kan en makes skuld påverka den andra maken under äktenskapet?

När ett äktenskap upplöses (exempelvis när ena maken går bort) så ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB).

Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Innan bodelningen sker så kommer en skuldtäckning att ske. Detta innebär att den make som har skulder får dra av dessa från sitt giftorättsgods (11 kap. 1 §, st. 1 ÄktB) innan allt giftorättsgods som kvarstår blir fördelad mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB), hälften vardera.

Vid en bodelning så kommer alltså den ena makens skulder dras av på sitt giftorättsgods. Ifall den skuldsatta makens skulder är stora på kommer alltså du få ut mindre egendom vid en bodelning efter en skilsmässa. Däremot så kommer aldrig den skuldsatta makens skulder att påverka den andra makens (Ditt) giftorättsgods. Skulderna kan inte heller överflyttas till den andra maken.

Om du väljer att åberopa 12 kap. 2 § ÄktB kommer inte det sammanlagda giftorättsgodset att fördelas jämnt mellan dig och dödsboet såsom jag beskrev ovan. Detta innebär, liksom vid en bodelning, att du inte kommer behöva betala makens skulder.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig allt gott,

Med vänlig hälsning,

Victoria Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97596)