Kan jag få skadestånd för problem jag fått sedan en misshandel på 70-talet?

FRÅGA
Hej, Under 70-talet blev jag misshandlad och min käke bröts på två ställen. Även ett antal tänder gick sönder. Fallet kom upp i tingsrätten och den som misshandlade dömdes för misshandel. Jag fick skadestånd för sveda och värk och jag är ganska säker på att den som dömdes också skulle stå för kostnader för framtida besvär. Jag har haft besvär i munnen sedan dess men inte orkat tänka på det som varit och till nu får det gärna vara så även om jag har haft ekonomiska utlägg för problem av skadan. Nu har jag problem i käken (precis där käken bröts på ena stället). Finns det någon möjlighet att få ersättning för kostnader och hur hår jag i så fall till väga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag påpeka att personen antagligen inte dömdes till att stå för kostnader för framtida besvär, eftersom det krävs att en skada faktiskt inträffat innan man kan bli skadeståndsskyldig. Frågan i det här fallet blir alltså om du har möjlighet att väcka en ny talan om de kostnader som uppkommit efter det att personen dömdes.

Preskriptionslagen begränsar din möjlighet att väcka talan
Enligt preskriptionslagen så förlorar man möjligheten att göra sitt skadeståndskrav gällande i domstol efter tio år. Denna tidsram utgår från när den skadegörande handlingen inträffade (2 § preskriptionslagen). I ditt fall innebär det alltså att du endast kunde ha väckt talan om skadestånd max tio år efter det att misshandeln skedde. Det spelar ingen roll när dina kostnader eller besvär faktiskt uppkom, utan utgångspunkten är endast själva misshandelstillfället. Skälet till denna reglering var att man ville skapa en förutsägbarhet för den som orsakat en skada eller på annat sätt gett upphov till en eventuell betalningsplikt; man ska inte behöva gå runt i ovisshet hur länge som helst om huruvida man kan få ett betalningsanspråk på sig. Tyvärr innebär det också att den som har lidit en skada går miste om möjligheten väcka talan om denna endast för att skadan råkat uppkomma mycket senare.

Svaret på din fråga är alltså att du tyvärr inte kan få skadestånd med anledning av de nya skadorna som uppkommit.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll