Kan jag få sparken för att jag reser trots avrådan?

FRÅGA
Hej, Jag undrar om man kan få sparken om man väljer att resa vid en avrådan om det blir en lockdown?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förutsättningarna för att din arbetsgivare ska kunna avskeda dig är att du grovt ska ha åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren, 18§ Lag (1982:80) om anställningsskydd, hädanefter förkortad LAS. Här brukar det ofta röra sig om brottsligt beteenden som t.ex. stöld från arbetsplatsen. Det krävs mycket till för att man ska bli avskedad och jag ser inte att ditt val att resa skulle utgöra en sådan grund.

En mildare form av avsked är uppsägning som enbart blir aktuellt pga antingen arbetsbrist eller personliga skäl, 7§ LAS. Personliga skäl skulle kunna vara att du inte fullgör arbetsuppgifterna som ingår i ditt anställningsavtal. Uppsägning förutsätter dessutom saklig grund. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att omplacera dig, 7§ st. 2 LAS. Uppsägningen får inte heller grunda sig på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader, 7§ st. 2 LAS.

Sammanfattat finns det ingen tydlig grund för avsked eller uppsägning i ditt fall. Att du väljer att resa förmodar jag att du även gör under din semester. Jag rekommenderar ändå dig att lyssna på avrådan om att inte resa.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1819)
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?
2021-07-16 Vad gäller vid egen uppsägning som fast anställd?

Alla besvarade frågor (94151)