Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?

2020-11-27 i Laglott
FRÅGA
Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barns arvsrätt regleras i ärvdabalken (2 kap. 1 §). Som huvudregel skulle dina fyra barn ärva en fjärdedel var (2 kap. 1 § andra stycket).

Du kan genom att upprätta ett testamente minska arvet som ska till något av dina barn, dock bara med hälften (alltså till en åttondel av det totala arvet, istället för en fjärdedel). Den andra hälften av vad barnet annars skulle fått ärva utgör deras laglott, som skyddas av lagen (7 kap 1 §). Skulle deras laglott enligt testamentet tillfalla någon annan har barnet rätt att begära testamentet jämkat så att de får sin laglott (7 kap. 3 § första stycket). Om barnet inte gör detta inom sex månader förlorar barnet dock sin rätt till sådan jämkning (7 kap. 3 § tredje stycket).

Som huvudregel kan du alltså inte göra något av dina barn helt arvlöst, då de har rätt till sin laglott.

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en nya fråga.

Med vänlig hälsning,

Hanna Palmkvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (859)
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?
2021-08-31 Testamente som utesluter bröstarvinge

Alla besvarade frågor (95720)