Kan jag testamentera egendom till min sambo?

2020-04-14 i Testamente
FRÅGA
Om jag vill att min sambo ärver min del av vårt gemensamt bohag om jag skulle avlida, alltså jag skriver det i ett testamentet . Vad innebär det för mina barn ? När tillfaller deras arvslott då ? Är det när min sambo också avlider? Delar mina barn och hans barn upp allt då? Han har tre barn som då delar på hans 50% av bohaget och mina två barn delar på mina 50% av bohaget ? Är detta korrekt tänkt ? Tack Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SamboL).

Om någon som är sambo avlider

Det första som händer om någon som är sambo avlider är att en bodelning ska göras, om den efterlevande sambon begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår sambornas samboegendom, alltså deras gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Om du avlider skulle alltså en bodelning göras mellan din efterlevande sambo och ditt dödsbo. Det som tillfaller ditt dödsbo utgör arvet efter dig och ska då fördelas till dina arvingar.

Vem har rätt att ärva?

Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes barn, alltså dennes bröstarvingar ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Den avlidnes bröstarvingar ska dela lika på arvet. Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Det finns en arvsrätt för efterlevande make, däremot finns inte motsvarande rätt för en efterlevande sambo. Sambor ärver alltså inte varandra. Om du skulle avlida skulle alltså all din kvarlåtenskap tillfalla dina barn, som skulle få hälften var.

En sambo kan ärva genom testamente

Det enda sättet för en efterlevande sambo att ärva efter en avliden sambo är genom testamente. Den som har fyllt 18 år kan genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap (9 kap. 1 § ÄB). Det är alltså möjligt för dig att upprätta ett testamente och i det ange vilken egendom du önskar att din sambo ärver om du avlider. Du kan skriva i testamentet att du vill att dina barn ska få ut sin fulla arvslott då även din sambo avlider.

Bröstarvingars rätt till laglott

Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Om ett testamente inskränker en bröstarvinges rätt att få ut sin laglott direkt då föräldern avlider kan bröstarvingen kräva påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Det finns ingen möjlighet att vägra en sådan jämkning, eftersom bröstarvingen har rätt till sin laglott.

Om ditt testamente till fördel för din sambo inskränker dina barns rätt att direkt få ut sin laglott kan de alltså välja att jämka testamentet och få ut sin laglott direkt, och din sambo kan inte hindra detta. Du kan självklart tala om för dina barn att det är din önskan att de ska vänta på sin arvslott tills även din sambo avlider, men de är inte tvungna att respektera detta.

Om testamentet inte inskränker dina barns rätt till laglott ska det respekteras fullt ut. Detta kan ske då du efterlämnar så pass mycket kvarlåtenskap att dina barn får sina laglotter trots att din sambo får ärva den egendom du önskar.

Då även din sambo avlider

Som jag skrivit ovan kan du skriva i ditt testamente att dina barn ska få sina fulla arvslotter då även din sambo avlider. Detta innebär att han ärver med fri förfoganderätt och kan förfoga över egendomen som han önskar men inte testamentera bort den till någon annan. När då även din sambo avlider ska först ur hans kvarlåtenskap tas det som ska fördelas till dina barn i enlighet med ditt testamente. Dina barn ska då få hälften var av denna egendom. Sedan ska din sambos kvarlåtenskap fördelas till hans arvingar, alltså hans tre barn.

Slutsats

Du kan alltså upprätta ett testamente till förmån för din sambo, och även uttrycka din önskan att dina barn ska respektera din vilja. Dock har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott och dina barn kan därmed kräva att få ut den direkt då du avlider, även om testamentet inskränker den rätten.

Formkrav för testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente av en våra duktiga jurister är du välkommen att boka en tid här.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2897)
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?

Alla besvarade frågor (94388)