Kan man ändra ett testamente genom att upprätta ett nytt?

2021-11-12 i Testamente
FRÅGA
Hej! Kan man göra ändringar i befintligt testamente på separat papper med underskrift och vidimering av två personer.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att göra ändringar i ett befintligt testamente krävs det att du upprättar ett nytt testamente som uppfyller formkraven för ett giltigt testamente (10 kap. 1 § ärvdabalken och 10 kap. 6 § ärvdabalken). Formkraven är skriftlighet, två samtidigt närvarande vittnen när du skriver under testamentet eller bekräftar att det är din namnteckning, undertecknande av vittnena och slutligen ska vittnena känna till att det rör sig om ett testamente (de behöver dock inte känna till det närmare innehållet). Kom ihåg att testamentsvittnen t.ex. inte får vara någon närstående eller testamentstagare (se 10 kap. 4 § ärvdabalken), rättsföljden blir annars att förordnandet till en sådan person blir ogiltigt.

Så ja, du kan alltså göra ändringar i ett befintligt testamente på ett separat papper, givet att detta nya papper uppfyller formkraven för ett giltigt testamente. Du bör uppge i det nya testamentet att de gamla förordnandena som berörs av ändringen ska betraktas som återkallade samt stryka över de gamla, ändrade förordnandena i det "gamla" testamentet. Du bör även förtydliga i det nya testamentet att de gamla förordnandena som inte omfattas av ändringen alltjämt är gällande. Detta för att undvika tolkningstvister om huruvida det gamla testamentet är återkallat i sin helhet eller inte, det du vill åstadkomma är ju en partiell/delvis återkallelse. Det finns inga formkrav för att återkalla förordnandena i det gamla testamentet som du vill ändra, det ska dock framstå som "otvetydigt" att du har velat återkalla berörda förordnanden. De exempel som tas upp i lagen är då du har förstört testamentet eller upprättat ett nytt (10 kap. 5 § första stycket ärvdabalken).

För att undvika dyra och utdragna tolkningstvister för att försöka utröna vad din yttersta vilja var, rekommenderar jag dock ändå att du upprättar ett helt nytt testamente som uppfyller nämnda formkrav och att du förstör det gamla testamentet genom att t.ex. riva sönder det, för att på så sätt otvetydigt återkalla det. Om du ändå väljer att upprätta ett till testamente för att få till stånd dina ändringar av ett befintligt testamente rekommenderar jag dig att vara övertydlig och följa mina instruktioner.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3004)
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?
2022-01-24 Kan min bror och mamma bevittna mitt testamente?
2022-01-20 Hur får man testamentera och tolka testamente?
2022-01-19 Vad innebär dessa klausuler i testamentet?

Alla besvarade frågor (98633)