Kan man ångra sitt köp vid dröjsmål enligt köplagen?

2019-10-26 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag har beställt en bil den 16/7/2019 och i kontrakten finns ingen leverans datum men jag har fått muntligt information att det skulle ta 2-3 veckor. Jag har frågad de varje månad när jag får bilen och fått till svar om en månad men Jag har fortfarande inte fått den. Igår den 15/10/2019 ringde jag igen och till svar igen att den tar några dagar till. Min fråga till er är kan jag ångra mitt beställning/köp utan att bli skyldig företaget? Jag har inte betalt någonting än. Jag är själv företagare. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tillämplig lag
Då du säger att du är företagare utgår jag från att du också köpt bilen i egenskap av företagare. Vid köp av lös egendom mellan två näringsidkare är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § första stycket KöpL samt 4 § KöpL).

Varans avlämnande
Huvudregeln för en varas avlämnande är att det ska ske inom skälig tid från köpet (se 9 § första stycket KöpL). Denna regel tillämpas emellertid endast om parterna inte har avtalat något annat. Du säger här att inget leveransdatum finns i ert kontrakt men att du vid köptillfället har fått muntlig information om att det skulle ta 2-3 veckor. Vid avtalstolkning av vad som ska anses följa av ett avtal enligt köplagen ska hänsyn tas till ett brett tolkningsunderlag. Detta innebär att även underförstådda avtalsvillkor och saker som sagts muntligen i samband med köpet anses vara avtalsinnehåll. Det får alltså anses klart att den muntliga uppgiften du fick på att leveransen skulle ta 2-3 veckor är en del av ditt avtal med säljaren.

Påföljder vid dröjsmål
Då bilen inte avlämnats alls föreligger ett dröjsmål från säljarens sida och en rad påföljder kan då bli aktuella för dig att göra gällande (se 22 § KöpL). Observera dock att du enligt köplagen inte har någon ånger- eller avbeställningsrätt, förutom om du och säljaren har avtalat om det. Jag skulle mot bakgrund av att avbeställning är ditt önskemål säga att den påföljd som blir mest aktuell för dig är att häva köpet. Det framgår dock av din fråga att säljaren efter det första dröjsmålet upprepade gånger har meddelat att de kommer att fullgöra köpet inom viss tid och det verkar som att du godtagit detta. I ett sådant fall får du inte häva köpet inom den tiden som säljaren har angett (se vidare 24 § KöpL). Här verkar det dock som att även den meddelade tilläggstiden inte har följts av säljaren och i så fall kan du fortfarande häva köpet.

Hävning regleras i 25 § KöpL och där framgår att köparen har en rätt att häva köpet vid säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Då säljaren är i dröjsmål med över två månader kan du absolut hävda att detta avtalsbrott är av väsentlig betydelse för dig, och förmodligen har detta även varit synbart för säljaren. Verkningen av en hävning blir att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala för den bortfallet (se 64 § första stycket KöpL).

Hoppas att detta gav svar på den fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1241)
2020-10-24 Fel i vara och hävning
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?

Alla besvarade frågor (85437)