Kan man återkalla en gåva (fastighet)

2021-07-21 i Gåva
FRÅGA
Hej! För några år sedan fick jag ett förtida arv (en sommarstuga) av mina föräldrar som fortfarande är i livet. Några år senare ger jag bort halva mitt arv som gåva till min man (något jag ångrar idag). Vi är idag skilda & jag vill gärna ha tillbaka ägandet av sommarstugan. Finns det något att göra?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från att du vill veta om du på något vis kan få tillbaka ägandet av den andelen av stugan som du i form av gåva givit bort till din före detta make. Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i jordabalken (1970:994) och avtalslagen (1915:218) för att besvara din fråga.

Huvudregel när det gäller gåvor är att en fullbordad gåva inte kan återkallas av gåvogivaren (1 § gåvolagen). Bestämmelserna som reglerar gåva av fastighet återfinns i jordabalken 4 kap 1 § & 29 §. Om en handling upprättats och underskrivits av båda parterna är gåvan att anse som fullbordad och kan därmed inte återkallas. Ifall du i handlingen infört en återgångsklausul hade det även varit möjligt att återkalla gåvan.

Ett annat sätt är att försöka ogiltigförklara gåvobrevet. I och med att det är en form utav avtal kan bestämmelserna i 3 kap avtalslagen (1915:218) tillämpas. Dessa bestämmelser riktar sig mot att avtalet uppkommit på grund av svikligt förledande, tvång, ocker, osv vilket av vad som framgår av frågan inte förelegat (3 kap 28-31§ avtalslagen). Det finns även en generalklausul som stadgar att om rättshandlingen uppkom under omständigheter som strider mot tro och heder ska det inte anses giltigt. Men dessa bestämmelser tillämpas väldigt restriktivt och tillämpas sällan om handlingen skrivits med full insikt om vad den innebar och med fri vilja.

Slutsats

Jag har på ett generellt sätt förklarat vad som kan ogiltigförklara ett gåvobrev och vilken möjlighet en har att återkalla en den. Jag kan inte göra en fullständig bedömning av ditt fall då jag inte känner till de flesta omständigheterna. Jag hoppas att du fått någon form av vägledning vad gäller möjligheten att återkalla en gåva.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (743)
2021-09-19 Får skadestånd ges som gåva till någon som utsatts för brott?
2021-09-18 Villkora att gåva till barn ska vara enskild egendom
2021-09-18 Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?
2021-09-14 Är löfte om gåva av fastighet bindande?

Alla besvarade frågor (95867)