Kan man avtala om att särkullebarn inte ska kunna få ut sitt arv direkt?

2021-10-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej Vi är ett par med med särkullebarn och önskar att skriva ett bilaga där våra barn kan skriva på att de väntar med sin avslott tills vi bägge har avlidit.Hur skulle detta kunna se ut
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Särkullbarn kan avstå från att få ut arvet direkt till förmån för den efterlevande partnern

Särkullbarn, dvs. barn som inte är era gemensamma barn har möjlighet att få ut sitt arv efter en förälders bortgång direkt utan att behöva ta hänsyn till efterlevande (3 kap 1 § ärvdabalken). Ett särkullbarn har dock möjlighet att avstå från arvet till förmån för den efterlevande partnern (3 kap 9 § ärvdabalken). Om man gör detta har särkullbarnet rätt att få sin del när båda har avlidit. Man får då rätt till en kvotdel av den förmögenhetsmassan dvs. värdet av egendom och tillgångar som finns när den efterlevande avlidit.

Skriva testamente som gör att särkullbarnet endast får sin laglott

Det är möjligt att i ett testamente skriva att barnen endast ska ha rätt till sin laglott och att resterande del av arvet skall tillfalla den efterlevande partnern. Laglotten är hälften av det som barnet skulle haft rätt till från början (7 kap 1 § ärvdabalken). Det innebär alltså att om den avlidne personen lämnar ett värde av 100 efter sig och det finns två särkullbarn till denna person så kommer barnen istället för att få 50 var, få 25 var och de återstående 50 kommer gå till partnern.

Detta är ett sätt att på så sätt säkra att den efterlevande kommer få någonting om det skulle vara så att särkullbarnen inte väljer att avstå sitt arv som jag skrev tidigare.

Bilaga till testamente

Ett alternativ är också att skriva en bilaga till testamentet. Detta är en bilaga där särkullbarnen godkänner testamentet i förväg och då går med på att vänta med att få ut sin laglott tills båda makarna/sambos/partners har avlidit. Vad som är bra att veta är att en sådan bilaga inte är juridiskt bindande.

Detta innebär att trots att era barn idag skriver på ett sådant papper så har de fortfarande möjlighet att ändra sig och kräva jämkning av testamentet vid er bortgång. Särkullbarn kan alltså få ut sin laglott direkt trots att det finns en gammal bilaga där de avstått från deras laglott till förmån för den efterlevande.

Ett bättre alternativ kan vara att låta särkullbarnen få ut hela arvslotten

I ert testamente kan ni förklara att ni skulle vilja att era barn avstår från att ta ut arvet direkt och att ni i stället vill att dom väntar till dess att ni båda har avlidit. Ni kan då lägga in ett villkor om att OM dom väljer att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande partnern så ska de ha rätt att få ut hela arvslotten när båda har avlidit. OM dom istället väljer att få ut sin del direkt så ska de endast få sin laglott och alltså inte ha rätt till resterande del av arvet som dom kunnat få om de väntande tills ni båda hade gått bort.

Vad jag nu skrivit är ett sätt som kan användas som ett incitament dvs. en "morot" för särkullbarnen att vänta med att ta ut sina arv.

Sammantaget finns det inte någon garanti för att särkullbarn kommer avstå från att ta ut sitt arv direkt

Det finns alltså inte någon garanti för att särkullbarn ska avstå från sin del till förmån för den efterlevande maken. Det är upp till varje särkullbarn att välja när dennes förälder har gått bort. Jag hoppas att mina förklaringar för olika alternativ är till någon hjälp för er.

Om ni behöver hjälp med att upprätta ett testamente med eventuella villkor kan våra jurister på Lawline hjälpa er. Ni kan komma i kontakt med dom via lawline.se/boka.

Jag hoppas att ni känner att ni fick svar på er fråga!

Hälsningar,

Caroline Arvaeus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97716)