Kan man få ersättning för operationsärr?

FRÅGA
Fult ärr på magen efter canceroperation
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dessvärre kan jag inte utläsa av din fråga exakt vad det är du vill ha hjälp med. Jag misstänker dock att du undrar om det finns en möjlighet till ersättning för ärr till följd av operation. Jag kommer därför att försöka besvara denna frågeställning. Bestämmelser om patientskadeersättning finns i patientskadelagen (1996:799) varför jag kommer att utgå från denna i mitt svar.

När kan patientskadeersättning utbetalas?

Vid skada som har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige kan så kallad patientskadeersättning utgå (3 § patientskadelagen (1996:799)). Patientskadeersättning kan utgå för en personskada på en patient om det "föreligger övervägande sannolikhet att den är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd" (6 § första punkten patientskadelagen (1996:799)). Detta förutsätter emellertid att det hade varit möjligt att undvika skadan om vården istället hade utförts på ett annat sätt eller genom en annan tillgänglig metod, om denna "enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt" (6 § första punkten patientskadelagen (1996:799)). Detta får till följd att en skada inte är ersättningsgill i det fall den enda möjligheten att undvika den hade varit genom ett mer avancerat men samtidigt mer riskfyllt ingrepp. Detta innebär dessutom att ett ärr till följd av en operation som i efterhand bedöms vara medicinskt motiverad inte är en ersättningsgill skada utan en oundviklig följd av vården. Skulle det, däremot, bedömas ha funnits en alternativ metod vilken hade varit mindre riskfylld så ska patientskadeersättning utges av försäkringsgivaren (13 § patientskadelagen (1996:799)).

Observera att anmälan, i det fall det rör en patientskada till följd av offentlig vård, görs till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Det är de som utreder skadan och som fattar beslut om eventuell ersättning.

Vilka andra möjligheter till ersättning finns det?

I den mån patientskadeersättning inte är ett alternativ så finns det ytterligare möjligheter till ersättning. Dels finns det en möjlighet att kräva skadestånd från vårdgivaren i en civil skadeståndsprocess (där skadeståndslagen (1972:297) åberopas) och dels finns det, allt som oftast, en möjlighet att begära ersättning för ärr och utseendemässig förändring från det egna försäkringsbolaget (i det fall du har en personförsäkring).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Det är även möjligt för dig att boka tid med vår juristbyrå eller kontakta oss på telefon för att, på så sätt, få ytterligare hjälp i ditt ärende.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (298)
2021-10-18 Kan ovaccinerade nekas vård?
2021-10-11 ersättning för bristande information inför ett vårdingrepp?
2021-09-29 Kan man bli av med sin yrkes-licens vid tjänstefel?
2021-09-29 Kan man anmäla om man inte är nöjd med vården?

Alla besvarade frågor (96499)