Kan man få uppskov med betalning av reavinstskatten om man köper ny bostad i Tyskland?

2019-08-20 i Reavinstskatt
FRÅGA
Jag vill sälja min bostadsrätt och köpa i Tyskland.Pga flytt och fått bra jobb erbjudande.Kan jag skjuta upp min reavinstskatt då när jag köper i Tyskland ?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vilka möjligheter du har att få uppskov med beskattningen av kapitalvinst vid försäljning av din bostadsrätt. Saken regleras i 47 kap. inkomstskattelagen (IL). Då jag inte har tillräckligt med information för att kunna ge ett säkert svar på om du uppfyller kraven för att beviljas uppskov, kommer jag istället att mer generellt beskriva hur det fungerar med uppskov och om man kan få uppskov trots att man efter försäljningen av bostaden kommer flytta utomlands.

Att få uppskov med beskattningen av vinsten som du gjort vid en försäljning av din bostadsrätt innebär att du inte behöver betala skatt på kapitalvinsten i samband med att du säljer din bostadsrätt, utan beskattningen sker istället i framtiden. Uppskov med vinstbeskattningen innebär alltså inte att man slipper betala vinstskatten, utan bara att betalningen skjuts på framtiden.

Förutsättningar för att få uppskov med vinstbeskattningen

För att få rätt till uppskov med vinstbeskattningen krävs att följande tre krav är uppfyllda:

1. Du säljer en ursprungsbostad i Sverige eller övriga EES-området med vinst, 47 kap. 2 § första punkten IL. Ursprungsbostaden måste även vara en privatbostad. För att bostaden ska vara en privatbostad krävs att bostaden har varit din permanentbostad under minst ett år före försäljningen av bostaden, eller under minst tre av de senaste fem åren, 47 kap. 3 § 2 st. IL.

2. Du har köpt eller tänker köpa en ersättningsbostad i Sverige eller övriga EES-området, 47 kap. 2 § andra punkten IL. Det ställs även krav på vilken typ av bostad som kan utgöra en ersättningsbostad. En villa, ett radhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt är exempel på bostäder som kan utgöra ersättningsbostäder, 47 kap. 5 § IL.

Detta innebär att man kan få uppskov med vinstbeskattningen även om man köper en ny bostad i ett annat EES-land. Ersättningsbostaden måste inte vara belägen inom Sverige.

3. Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden, 47 kap. 2 § tredje punkten IL.

Är alla tre förutsättningar uppfyllda har du möjlighet att få uppskov med betalningen av vinstskatten från försäljningen av din bostadsrätt i Sverige.

Slutligt eller preliminärt uppskov

Köper du ersättningsbostaden före utgången av det år då du säljer bostadsrätten i Sverige kommer du att få ett slutligt uppskov med betalningen av skatten. Storleken på uppskovet kommer då bero på om priset på ersättningsbostaden du köper är högre eller lägre än ersättningen du fått från försäljningen av bostadsrätten i Sverige, 47 kap. 7 § IL.

Köper du däremot inte ersättningsbostaden före utgången av det år då du säljer bostadsrätten i Sverige, kommer du istället att få ett så kallat preliminärt uppskov. Ett preliminärt uppskov motsvarar den vinst du gjort vid försäljningen av bostadsrätten i Sverige, 47 kap. 8 § IL.

Bedömning i ditt fall

Jag har inte tillräckligt med information för att säkert kunna bedöma om alla tre kriterier som ska vara uppfyllda för att beviljas uppskov är uppfyllda i ditt fall. Men gällande frågan om du kan få uppskov trots att du köper nytt boende i Tyskland är svaret på den frågan ja, du kan få uppskov även om du köper ersättningsbostad i Tyskland.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll