Kan man göra föräldrar och syskon arvslösa?

2020-06-27 i Arvsordning
FRÅGA
Hej Jag har ingen relation med min far eller med mina syskon. Idag om jag dör kommer min far eller mina syskon ärva det jag äger osv? Jag är inte gift eller har barn än. i så fall vad kan jag göra så att inget går till de dvs till min far eller till mina syskon. Jag vill heller inte ha något från min far. Finns det något jag kan göra för att bevisa att jag är inte längre en del i deras familj enligt lag? Tack
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer anta att du vill lämna din familj arvslös, så mitt svar kommer för det mesta bygga på det antagandet. Vid frågor om arv och testamente så är ärvdalbalken (1958:637) tillämplig lag. Ärvdabalken förkortas nedan; ÄB.

Ärver föräldrar och syskon?

Om du varken är gift, har barn eller skrivit testamente ärver i första hand dina föräldrar dig,se 2 kap. 2 § 1 st ÄB. Har en av dina föräldrar gått bort så ärver dina syskon vad den föräldern skulle fått, och om ett syskon är avlidet så ärver dennes barn, det vill säga dina syskonbarn, se 2 kap. 2 § 2 st ÄB.

Vem kan göras arvslös?

Alla förutom bröstarvingarna (ens barn) kan göras arvslösa genom ett testamente. Barn har en laglott (se 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten). som utgör ett hinder för arvlåtaren att lämna barnet arvslöst. Barnet kan dock avsäga sig laglotten eller förlora rätten till den om barnet exempelvis skulle mörda arvlåtaren, se 15 kap. 1 § ÄB.

Föräldrar och syskon har dock inte någon sådan rätt och kan därför göras arvslösa. Detta gör du genom att testamentera din kvarlåtenskap till en person, organisation, förening eller dylikt. Observera då att formkraven för testamentet ska vara giltigt.

Vad är formkraven för testamenten?

Enligt 10 kap. 1 § ÄB ska testamentet upprättas inför två vittnen. Testator (den som skriver testamentet) ska skriva under handlingen i vittnenas närvaro. Dessa ska också skriva under testamentet. De behöver inte veta vad testamentet innehåller, men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar. Kom ihåg att vittnena inte får vara någon som gynnas av ett förordnande. Så om du testamenterar bort din bil till en kompis som också bevittnar testamentet så är testamentet ogiltigt avseende bilen. Utöver detta finns det inga krav på registrering eller dylikt. Det viktigaste är att du är tydlig och klar i ditt testamente, daterar och undertecknar handlingen, samt att du väljer två vittnen som inte får någonting genom testamentet.
Kan du avsäga dig arvet från din far?

Det finns inga hinder mot att avsäga sig sitt arv. Det finns inga lagregler kring arvsavsägenlse efter det att arlåtaren gått bort. Däremot finns en bestämmelse i ärvdalbakens 17 kap. 2 §, som reglerar de fall då en arvtagare vill avsäga sig arvet innan det att arvlåtaren gått bort. Där framgår att en börstarvinge har rätt till sin laglott, men eftersom du enligt mitt antagande inte vill göra anspråk på den så kommer den saken inte lyftas fram ytterligare.

Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.

Det finns alltså inget formkrav på hur en arvsavsägele ska formuleras, så det bör räcka att du är klar och tydlig i din formulering, samt att du daterar och signerar handlingen innan du skickar den (eller överlämnar den personligen) till arvlåtaren (din far).

Kan man avsäga sin familj?

Nej, man kan inte avsäga sig sin familj, men man kan däremot låta sig adopteras och därigenom bryta sig ur arvsordningen. Även vuxna kan adopteras.
Kraven för adoption av vuxen framgår av 4 kap. 4 § föräldrabalken (1949:381). Det enklaste i ditt fall vore nog att om ett eventuellt arv kommer in till dig som du inte vill ha, så kan du avstå från det, och det kommer fördelas mellan övriga dödsbodelägare.Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig om det finns någonting jag behöver förtydliga eller om du har andra frågor!

Aram Shokor
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1663)
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?
2021-09-08 Om rätt att ärva efter sina mor-och farföräldrar
2021-09-06 Vem ärver om det inte finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (95668)