Kan man göra något åt elsparkcyklar som står på privat mark?

2021-10-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej får man bötfälla elektriska sparkcyklar (sånna man hyr) om dom står på privat mark?Börjar bli väldiga problem med dessaMvh
SVAR

Hej, och tack för att du tar hjälp av Lawline!

Din fråga handlar visserligen enbart om bötfällande, men i den andra halvan av mitt svar tar jag även upp något om fordonsflytt.

Till att börja med är det lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) som är tillämplig när det gäller möjligheten att kräva betalt för att någon står olovligen på privat mark. Det anges i LKOP 1 § att en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området under de förutsättningar som anges i denna lag får ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som markägaren beslutat.

LKOP 3 § anger vidare att kontrollavgift bara får tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen, och skyltningen ska utföras med vägmärken (dvs. sedvanliga "stolpar" med skyltar i metall såsom de som finns på allmänna vägar etc.). För det första krävs det alltså att det finns sådana tydligt angivna villkor eller förbud på den privata marken i ditt fall.

Därtill framgår framför allt av LKOP 2 § att kontrollavgifter inte kan tas ut avseende oregistrerade fordon såsom cyklar. Där anges nämligen att med "fordon" avses i lagen fordon som är upptagna i svenskt eller utländskt vägtrafikregister eller i det militära fordonsregistret, samt fordon som används med stöd av saluvagnslicens (dvs. "provkörningsbilar" och liknande hos bilhandlare).

Det är alltså inte möjligt att själv som markägare ta ut någon avgift för elsparkcyklar som står på ens privata mark.

Något om fordonsflyttning – Som markägare kan man ta hjälp av sin kommun för att få bort fordon (även elsparkcyklar) från ens privata mark genom att skicka in en s.k. hemställan om detta till kommunen. I detta fall tillämpas lagen om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Det framgår av LFF 1 § att lagen omfattar bl.a. elsparkcyklar eftersom begreppet "fordon" i lagen avser alla anordningar på t.ex. hjul som huvudsakligen är till för färd på marken och som inte går på skenor (dvs. tågräls).

Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i LKOP 1 § och som har tillkännagetts enligt LKOP 3 § (dvs. med skyltning), får flyttning av fordonet ske. Det framgår av LFF 2 § andra stycket. Här krävs det dock alltså att markägaren sätter upp skyltning om vad som gäller för parkering av fordon på platsen för att flyttning ska kunna genomföras på denna grund.

Utöver detta får enligt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF) 2 § punkt 1 ett fordon även rent allmänt flyttas om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs. Det ska alltså mycket till för att flyttning ska kunna ske på denna grund, men är det så att problemen är mycket stora i ditt fall (eftersom du skriver att det börjar bli väldiga problem) så skulle elsparkcyklarna kunna flyttas med stöd av denna bestämmelse.

Hoppas detta svar gett dig mer klarhet i frågan!

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (1003)
2022-01-24 Hur återfår jag körkortet efter 24 månaders spärrtid p.g.a. drograttfylla?
2022-01-18 Körkortsfråga
2022-01-15 Möjligt att vara handledare trots rattfylla?
2022-01-15 Kan man bli av med körkortet om man kört och samtidigt använt mobilen?

Alla besvarade frågor (98575)