Kan man göra så att barnbarn inte ärver något?

2021-10-24 i Laglott
FRÅGA
Hej!Om min bror dör innan vår mamma ärver då hans dotter mamma som han ej har haft någon kontakt med och inte mamma heller på många år. Vet att mamma absolut ej skulle ha velat att hon ärver. Han vill även att jag ska ärva honom. Kan man på något sätt se till att hon inte får hans del av mamma. Mammas lägenhet blev en bostadsrätt för 10 år sedan och jag står på halva den. Nu bor min dotter i den då mamma bor på demensboende. Innan hon flyttade in där så har jag i många år hjälpt henne och betalat på hyran/avgiften varje månad då hon har en sådan liten pension. Både innan och efter att det blev bostadsrätt. Vet också att min brors dotter har det gott ställt liksom hennes mamma och mormor. Så det känns inte riktigt rättvist. Har även tänkt ge min dotter insatsen till en lägenhet en dag. Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om det, för det fallet att din bror skulle dö innan din mamma, går att göra så att din brors barn inte ärver något från din mamma. Med andra ord om det går att göra så att ett barnbarn inte ärver sin farförälder. Det korta svaret är att det i en sådan situation inte går att göra ett barnbarn helt arvlös. I det följande går jag lite mer utförligt igenom vad som gäller.

Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (hädanefter förkortad ÄB).

Barnbarns rätt att få arv

När din mamma dör är hennes barn (d.v.s. du och din bror) något som kallas för bröstarvingar. Det innebär att ni är hennes närmaste arvingar vilket medför att ni är de första som har rätt att ta del av hennes arv. Är det bara ni två syskon som är arvsberättigade efter eran mor kommer ni dela lika på hennes kvarlåtenskap och på så sätt utfå era respektive arvslotter. (2 kap. 1 § 1 st. ÄB)

För det fallet att en bröstarvinge har avlidit innan arvlåtaren, kommer denna bröstarvinges barn träda i dess ställe. Det innebär att om din bror redan är avliden vid det tillfället eran mor avlider, så kommer din brors barn ta hans plats i arvsordningen och således få det arv som egentligen skulle ha tillfallit honom. (2 kap. 1 § 2 st. ÄB)

Testamentera bort barnbarns arv

Din mamma har dock en möjlighet att påverka hur hennes kvarlåtenskap ska fördelas efter det att hon har gått bort. Det kan hon göra genom att upprätta ett testamente.

Som bröstarvinge har man emellertid alltid rätt att utfå något som kallas för en laglott. Laglotten motsvarar hälften av den arvslott som man är berättigad enligt vad jag beskrivit ovan. Denna laglott kan således inte testamenteras bort. (7 kap. 1 § ÄB)

Ett enkelt exempel för att belysa hur stort arv din brorsdotter således alltid är berättigad till kan se ut på följande sätt:

Låt säga att din mor efterlämnar en kvarlåtenskap om 100 kr. Du och din bror kommer då taga hälften, d.v.s. 50 kr, vardera (det är detta som är eran respektive arvslott). Av dessa 50 kr motsvarar hälften laglotten, d.v.s. 25 kr, och denna del kan din mor inte testamentera bort. För det fallet att din bror inte är vid liv kommer hans dotter då träda i hans ställe och ärva det som skulle ha tillfallit honom – vilket alltså i detta exempel motsvaras av minst 25 kr.

Den andra halvan av din brors arvslott, d.v.s. de 25 kr som inte utgör laglott, kan hon dock testamentera bort på ett sådant sätt att de inte tillfaller din brorsdotter.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (878)
2022-01-16 Kan fastigheter inkluderas i laglotten?
2022-01-14 Kan man ta ut sin laglott och därefter ärva mer genom efterarv?
2022-01-14 Kan min förälder testamentera bort 50 % av min arvslott?
2021-12-29 Kan mormor låta sin dotter ärva allt?

Alla besvarade frågor (98481)