Kan man kräva dödsboet på en fordran då gäldenären avlidit?

2018-10-27 i Preskription
FRÅGA
Har en revers på 30000 som är daterad 1993.Har vid flera tillfällen försökt nå personen utan framgång.Nu har personen avlidit.Kan jag kräva dödsboet på pengarna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Tillämpliga lagrum på din fråga hittar vi i Preskriptionslagen (PreskrL).

Är fordran preskriberad?
Självklart kan du kräva dödsboet på pengarna då gäldenären har avlidit. Något du dock bör ha i åtanke är att en fordran preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott sker under denna tid, 2 § PreskrL. Ett preskriptionsavbrott är då du som fordringsägare meddelar gäldenären om skulden eller om gäldenären på annat sätt erkänner skulden till dig, 5 § PreskrL. Nu har jag ingen information om hur lång tid det har gått sedan det senaste preskriptionsavbrottet skedde varför jag inte kan uttala mig om fordran är preskriberad eller inte.

Råd
Oavsett om fordran är preskriberad eller inte råder jag dig att ta kontakt med dödsboet och informera dem om din fordran. Förhoppningsvis har de ingenting att invända och du får dina pengar.

Jag önskar dig stort lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (582)
2021-04-14 Preskriptionstid och arv av skulder
2021-04-14 Har en konsumentfordran preskriberats?
2021-04-13 Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?
2021-03-31 Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

Alla besvarade frågor (91395)