Kan man kräva ut gamla prov från en kommunal skola?

FRÅGA
Hej! Jag är en elev som går i årskurs 7 på en kommunal skola. Jag skulle vilja ha tillbaka mina äldre prov som jag gjort. Dock så vägrar min lärare att lämna ut proven och hänvisar till att provet ska has till bedömning medans jag redan fått mitt slutbetyg i det aktuella ämnet. Läraren hänvisar även till att provet kan läcka.Får en lärare vägra ge ut ett helt vanligt prov?Är inte ett prov en allmän handling?Har inte jag rätt att få tillbaka mitt prov?Vad ska jag göra om jag har rätt till att få tillbaka mina äldre prov men min lärare vägrar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar främst tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). För att få kräva ut en handling såsom ett gammalt prov så måste det anses vara en allmän handling. Nedan så tänker jag förklara vad som krävs för att något ska anses vara en allmän handling samt ifall dina gamla prov kan anses vara sådana.

Vad krävs för att något ska anses vara en allmän handling?

För att något ska kunna anses vara en allmän handling (se 2 kap. 1 § TF) och vara möjlig för dig att kräva ut, så måste vissa kriterier (krav/rekvisit) vara uppfyllda.

Handlingen kommer anses vara allmän om handlingen både:

(1) förvaras hos en myndighet samt antingen är

(2) inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF).

Att handlingen är förvarad hos en myndighet (skolan) kan vi nog ganska enkelt fastställa. Nu behöver vi bara utreda ifall antingen kravet "inkommen" eller "upprättad" är uppfyllt i ditt fall. Jag tänker hädanefter utreda ifall kravet "upprättad" är uppfyllt i ditt fall.

För att handlingen ska anses vara upprättad krävs det antingen att:

(1) handlingen har lämnats ut från myndigheten till en utomstående aktör ("expedierats") eller

(2) att själva ärendet har avslutats och att det nu finns en handling som angår ett visst ärende ("slutbehandlats") eller

(3) att handlingen har justerats/annars färdigställts, helt enkelt att någon åtgärd företas för att påvisa att handlingen är färdigställd.

Såsom du skriver så har proven redan blivit betygsatta. Detta innebär med stor sannolikhet att ärendet (rättandet av provet samt erhållandet av ett betyg) är slutbehandlad.


Vad innebär detta?

Med detta sagt så anser jag att handlingarna (dina gamla prov) förmodligen är att anse som allmänna handlingar, vilket förpliktar myndigheten (skolan) att lämna ut dessa till dig. Om myndigheten trots detta vägrar att lämna ut handlingen, så kan du antingen överklaga beslutet (6 kap. 7 § OSL) hos kammarrätten, eller helt enkelt anmäla skolan till Justitieombudsmannen (JO).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Victoria Ikegami Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (360)
2021-07-31 Är en anmälan till en myndighet en offentlig handling?
2021-07-18 Går det att se strafförelägganden även efter gallringstiden?
2021-07-06 Målsägandens insynsrätt - Vad gäller?
2021-07-02 Är det brottsligt att hänga ut personer i sociala medier?

Alla besvarade frågor (94567)