Kan man säga upp en hyresgäst som beter sig klandervärt och stör grannarna?

2020-11-02 i Hyresavtal
FRÅGA
Vi hyr ut vår andrahandslägenhet under 9 månader, hyreskontraktet gåt ut sista januari.Hyresgästen har rökt marijuana på balkongen vi ett tillfälle, klagomål från grannar, bostadsrättsföreningen har meddelat oss om klagomål, vi har meddelat hyresgästen som sa att detta inte skulle upprepas. Nu har det upprepats, nya klagomål, ny anmärkning från föreningen. Vi vill säga upp hyresgästen omedelbart. Hur går vi till väga? Hur snart kan vi bryta kontraktet och begära att hyresgästen flyttar?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga!

Enligt 12 kap. 25§ Jordabalken (JB) ska hyresgästen som använder huset se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska vidare vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Enligt 12 kap. 25§ st. 2 JB ska ni som hyresvärd ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör (vilket ni gjort) samt, om denne är bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där bostaden är belägen om störningarna. Om hyresgästen bryter mot detta och inte bättrar sig efter att de fått en tillsägelse kan hyresrätten förverkas enligt 42 § 1 st. 9 p. Förverkande är med enklare termer att likställa med att hyresavtalet upphävs. Hyresgästen har vid förverkande begått ett kontraktsbrott och blir med talspråk "utkastad" förutsatt att kontraktsbrottet är väsentligt. Förverkandegrund ger alltså er som hyresvärd en möjlighet att bryta avtalet innan dess utgång. Begäran om förverkan sker till tingsrätten.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1588)
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid
2021-07-28 Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

Alla besvarade frågor (94379)