Kan man skriva ett gåvobrev för överlåtelse av fast egendom genom gåva själv utan jurist inblandad?

2021-08-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, mina föräldrar som är gifta vill överlåta deras sommarstuga till mig och min bror 50/50 som en gåva. Är det okey att skriva ett eget gåvobrev utan jurist inblandad, vi har hittat ett exempel på hur gåvobrevet ska skrivas på lantmäteriets hemsida. Fastigheten står skriven på enbart vår pappa, ska vår mamma även skriva under dokumentet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att era föräldrar vill överlåta deras sommarstuga, vilket utgör fast egendom, till dig och din bror – reglerna för överlåtelse av fast egendom hittar vi i Jordabalken (JB).

Vad krävs för överlåtelse av fast egendom genom gåva?

För att en att en gåva av fast egendom ska anses vara juridiskt giltig krävs det alltid ett gåvobrev - det fyller i sådan situation samma funktion som ett köpekontrakt. Ett sådant gåvobrev måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt (4 kap. 29 § JB samt 4 kap. 1 § JB).

1. Gåvobrevet måste vara skriftligt

2. Det måste innehålla gåvogivarens och gåvotagarens information – d.v.s. namn, personnummer, adress, ort och postnummer

3. En fullständig fastighetsbeteckning av fastigheten som gåvan avser

4. En överlåtelseförklaring och information om hur stor del av fastigheten som överlåts – i detta fall kan ni välja om ni vill göra separata gåvobrev med 50 % vardera eller om ni vill göra ett enda gåvobrev för hela överlåtelsen med flera gåvotagare

5. Slutligen måste gåvobrevet innehålla samtliga parters signaturer med namnförtydligande och ort samt datum för undertecknandet

Väljer ni att göra ett enda gåvobrev för hela överlåtelsen behövs det också klargöras gåvotagarnas andelar i fastigheten för att underlätta i den gemensamma lagfartsansökningen som kommer senare – i detta fall ska det framgå gåvotagarna har lika rätt till gåvan och äger 50/50 (20 kap. 5 § andra stycket JB). Eftersom att din pappa, som är gåvogivare, är gift så kan det vara fördelaktigt att det framgår av gåvobrevet att er mamma samtycker till denna överlåtelse även om det endast är din far som står skriven som ägare.

Det rekommenderas också att gåvobrevet bevittnas av två personer som sedan också undertecknar gåvobrevet, eftersom att det krävs att underteckningen har bevittnats för att kunna få lagfart på fastigheten – vilket krävs för ett ägarbyte (20 kap. 7 § JB). Det är såklart inget krav för att gåvohandlingen i sig ska anses vara giltig, men det fungerar i praktiken som ett formkrav för att gåvan av fastigheten ska kunna fullbordas – det underlättar därför att gåvobrevet är bevittnat redan från början.

Vad händer sen?

När ni har färdigställt gåvobrevet enligt formkraven som jag nämnt ovan, ska ni sedan inom 3 månader efter överlåtelsen skicka in en ansökan om lagfart till Lantmäteriet – här fungerar ert bevittnade gåvobrev som ett underlag för beslutet (20 kap. 1 § första stycket JB samt 20 kap. 2 § första stycket JB).

För att sammanfatta går det alltså absolut bra att upprätta ett gåvobrev utan någon jurist inblandad – det är dock viktigt att alla formkraven är uppfyllda för gåvobrevets giltighet, och vidare de övriga kraven för att kunna söka lagfart på fastigheten och därigenom fullborda gåvan.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96481)