Kan man skriva testamente för att skjuta upp särkullbarns arv, eller utesluta sin make?

2019-11-10 i Testamente
FRÅGA
Hej, har 2 frågor:1. Säg att man upprättar ett testamente så att särkullbarn får rätt till hela arvslott efter sin avlidna mor/ far om de låter mors/fars make/maka sitta i orubbat bo tills hen dör. Kan särkullbarn avböja och fortfarande kräva ut sitt lott (halva arvslotten)?2. Går det att testamentera hela sitt kvarlåtenskap till andra än ens make/ maka? Går det att förbise sin fru/man i sitt testamente?Uppskattar om ni mailar svaret, då jag befinner mig utomlands för några månader nu.mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingars arvsrätt

Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Hälften av arvslotten utgör laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Om det finns ett testamente som inskränker laglotten kan bröstarvingen jämka testamentet, och på så sätt få ut sin laglott ändå (7 kap. 3 § ÄB).

Efterlevande makes arvsrätt

Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något. Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.

Rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente

Den som har fyllt 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Det finns flera formkrav för testamentet, det ska till exempel vara skriftlig och undertecknat (10 kap. 1 § ÄB). I ett testamente är man fri att förordna om sin kvarlåtenskap nästan hur man vill. Det finns två viktiga inskränkningar: bröstarvingars laglott och efterlevande makes rätt till fyra prisbasbelopp. Som nämnt ovan kan en bröstarvinge jämka ett testamente för att få ut sin laglott, och ett testamente som inskränker den efterlevande makens rätt till fyra prisbasbelopp ska vara utan verkan (3 kap. 1 § andra stycket sista meningen ÄB).

Svar på dina frågor

1. Svaret på denna fråga är alltså ja, särkullbarn kan välja att jämka testamentet och på så sätt få ut sin laglott direkt.

2. Svaret på denna fråga är också ja, men den efterlevande maken har alltid rätt till sina fyra prisbasbelopp. I dessa räknas ju dock in det som tillfallit den efterlevande maken i bodelningen samt dennes eventuella enskilda egendom. Om den efterlevande maken efter bodelningen har egendom till ett värde av minst fyra prisbasbelopp kan denne bli helt utan arv efter sin avlidna make.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2929)
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente
2021-09-07 Hur blir fördelningen av arv om bröstarvingar har godkänt testamente och avsagt sig arvet??

Alla besvarade frågor (95665)