Kan man vara studieledig på halvtid?

2018-03-30 i Studieledighet
FRÅGA
Hej Lawline!Jag arbetar idag 100% och har inför hösten 2018 ansökt om tjänstledighet för studier. Jag kommer att studera 100% på distans men vill fortsatt arbeta 50% och har i min studieledighetsansökan skrivit "jag önskar vara tjänstledig på deltid, 50%". Har min arbetsgivare rätt att neka mig tjänstledighet på 50% och istället tvinga mig att vara tjänstledig 100% alternativt att bara arbeta på timme? Om min arbetsgivare godkänner tjänstledighet på 50% har jag då som arbetstagare själv rätten att avgöra när jag vill arbeta och fördela mina 20h per vecka efter vad som passar mig bäst? Stort tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 § studieledighetslagen har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Om den anställde ska studera på halvtid har han rätt att vara ledig på halvtid och arbeta resten.

Eftersom lagen säger att du som anställd har rätt till den ledighet som du "behöver" för att fullfölja dina studier så har du rätt att arbeta 50% och vara tjänstledig 50%.

Du är arbetsskyldig under den tid du inte studerar vid deltidsstudier. Studieledighetslagen ger dock ingen rätt för arbetstagaren att fördela timmarna särskilt, utan det är något du får komma överens om med din arbetsgivare.

Sammanfattning: Då lagen säger att du får vara studieledig i den mån du "behöver", har du rätt att vara studieledig på halvtid (50%) och arbeta resterande 50%. Vid fördelning av dina timmar får du prata med din chef och försöka komma överens om fördelningen.

Filip Westling
Fick du svar på din fråga?