kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?

2021-07-21 i Föreningar
FRÅGA
Får en medlem i valberedning vara firmatecknare i en edeell förening?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det finns ingen direkt tillämplig lag för ideella föreningar och därför ingen lag kring hur en ideell förening ska tecknas. Ideella föreningars verksamhet regleras främst av dess egna stadgar men också av föreningspraxis.

Jag utgår här ifrån att ni inte har några begränsningar i era stadgar angående vem som kan utses till särskild firmatecknare.

Val av firmatecknare

Styrelsen brukar i vanliga fall besluta vem som ska utses till firmatecknare annars kan det beslutas på årsmötet eller bestämmas i stadgarna.

Det beslutande organet kan då utse den eller dem som de anser lämplig. Ofta så brukar ordförande i föreningen vara firmatecknare.

Då det inte finns någon lag om ideella föreningar så kan man även använda vägledning från närliggande lagar och göra analogier. Lag om ekonomiska föreningar beskriver i 7 kap 37 § 1 st att styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma (särskild firmatecknare).

Jag ser därför inget problem med att en person i valberedningen också skulle kunna vara firmatecknare så länge det inte är en jävssituation.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Amanda Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?