Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal i förtid när huset jag hyr ska säljaS

2021-05-04 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag har hyrt en villa 7 år nu, och under åren har vi pratat löst om ev. köp av fastigheten från mitt håll.För några 2-3 veckor sen kom det upp på tal, och han erbjöd mig förtur och möjligheten att ge ett bud utan mäklares inblandning, jag har dock avböjt då huset är övervärderat och sättningar som orsakat sprickor genom väggar, och för någon dag sedan (210502) fick jag ett sms där hyresvärden berättar att han ska sälja huset och att han kommer att uppge i annons att huset är tillgängligt för inflytt 1:a juli, men någon uppsägning har jag inte sett röken av, varken skriftligt, email eller ens via sms.Kontraktet skrevs under den 140610 och gäller tillsvidare med standard 3 månaders uppsägningstid, samt en paragraf som jag är lite osäker på vad den betyder, se nedan."Ingår parterna sådan överenskommelse som avses i 12 kap 45 a § jordabalken (avstående från besittningsskydd) är hyresavtalet giltighet beroende av att överenskommelsen godkännes av hyresnämnden i fall då så skall ske."Jag har aldrig varit sen med hyresinbetalningar eller på något annat sätt varit misskötsam, ej heller mottagit några klagomål.Det är inte så att jag har intresse av att bo kvar, men han kan väl inte bryta ett hyreskontrakt hur som helst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga?

Jag tolkar ditt brev som du hyr hela villan. Det vill säga, den är inte uppdelad i olika bostäder. Då gäller det i ditt fall en uppsägning från och med det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen.

Hyreslagen

När du som hyresgäst har ett avtal på att du får bo i en bostad mot hyra, omfattas du av 12 kap 1 § jordabalken. Det gäller även i det här speciella tillfället då en villa hyrs ut som bostad. Hyreslagen (12 kap jordabalken) har regler om både värdens och gästens rättigheter och skyldigheter. Lagen är dock tvingande till hyresgästens förmån. Det innebär att ni kan avtala som ni vill, men inte på ett sätt som gör att du som hyresgäst får sämre förhållanden än vad som står i hyreslagen.

Uppsägning

Vad hyreslagen säger om uppsägning, är att den måste vara skriftlig och delgiven (personligt överlämnad till hyresgästen), se 12 kap 8 § jordabalken samt 8 kap 8 § jordabalken. Annars är uppsägningen ogiltig. Uppsägningstiden är som ovan nämnt till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, se 12 kap 4 § jordabalken.

I det här fallet rör uthyrningen en privatägd villa. Då finns det en speciell lag, lagen om uthyrning av egen bostad. Den lagen ger hyresvärden rätt att säga upp ett avtal i förtid. Dock gäller samma uppsägningstid som hyreslagen anger. Anledningen till att ni har avtalat om paragrafen du nämner (12 kap 45 a § jordabalken) är att hyresvärden ska kunna neka förlängning av avtalet, detta påverkar dock inte uppsägningstiden.

Sammanfattning

Du har en uppsägningstid om tre månader. För att en uppsägning ska vara giltig måste den uppfylla kraven på skriftlighet, delgivning och anledning till uppsägningen. Om du behöver ytterligare hjälp med ditt avtal, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?