Kan min sambo bo kvar i huset jag äger om jag avlider?

2019-12-12 i Arvsordning
FRÅGA
Jag ska bygga ett hus och flytta dit med min pojkvän. Huset ska vara min enskilda egendom och vi ska avtala bort sambolagen så att han inte har rätt till hälften. Men om jag går bort före honom kan han då få bo kvar om han tar över alla kostnader och "sitta i orubbat bo" och mina barn ärver huset den dagen han går bort? Eller måste vi gifta oss då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Eftersom du skriver att ni ska avtala bort sambolagen och att huset ska vara ditt enskilda kommer jag inte gå djupare in på samboegendom och en eventuell bodelning. Istället kommer jag fokusera på vad som skulle hända om du avlider.

Vem ärver?

Sambor ärver inte varandra. Det innebär att om du avlider kommer dina bröstarvingar, alltså dina barn, ärva allt efter dig (2 kap. 1 § ÄB). Om detta inte är vad du önskar kan du skriva ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). I testamentet kan du skriva att din sambo ska ärva huset och sitta i orubbat bo, och när han avlider ska dina barn ärva huset. Detta är dock inte vattentätt eftersom bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott de annars skulle fått (7 kap. 1 § ÄB). Om du upprättar ett testamente som inskränker dina barns rätt till laglott kan de välja att jämka testamentet (7 kap. 3 § ÄB). I så fall måste din sambo köpa ut huset från dina barn för att få behålla det.

Vad händer om ni skulle gifta er?

Om ni skulle vara gifta skulle bodelningen se lite annorlunda ut mot om ni är sambor. Dock utgår jag ifrån att ni i så fall skriver ett äktenskapsförord som anger att huset är ditt enskilda. Detta eftersom du skriver att det ska vara det. Om det inte är det kommer din, i detta fallet, make få hälften av huset vid bodelningen och endast hälften av huset kommer fördelas som arv efter dig.

Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något. Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.

På samma sätt här kan du skriva ett testamente om att du vill att din, i detta fallet, make ska sitta kvar i orubbat bo. Dock kan dina barn även jämka detta testamente och på så sätt få ut sin laglott. Det är alltså inte helt säkert att din sambo skulle kunna bo kvar även om ni gifter er.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1665)
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?

Alla besvarade frågor (95720)