Kan mitt körkort återkallas vid upprepade trafikförseelser under kort tid?

2021-07-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
HejJag blev av med mitt körkort i januari och körkortet blev återkallat under 2 månaders tid, pga av en krock, vilket resulterade i vårdlöshet i trafiken. Jag fick tillbaka mitt körkort i mars och för några dagar sen fick jag fortkörningsböter. Jag körde 56 på en 40 väg.. alltså 16km över hastigheten. Jag fick böter på 2800kr. Jag är väldigt orolig då jag undrar om mitt körkort kan bli återkallat igen efter att jag fått en fortkörningsbot , då jag nyligen fått tillbaka mitt körkort. Jag har haft mitt körkort under 12 års tid och har fått en fortkörninsbot för 10 år sedan. Hälsningar X
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ditt körkort kan bli återkallat på grund av din nyligen inträffade fortkörning. Bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Återkallelse av körkort

I samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).

En återkallelse av körkort kan bli aktuell vid, bland annat, överskridande av högsta tillåtna hastighet, i det fall denna överträdelse inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen). Som regel kan sägas att ett överskridande av högsta tillåtna hastighet med mindre än 20 km/h på en väg med en hastighetsbegränsning på 40 km/h eller mer brukar räknas som en ringa överträdelse (prop. 1992/93:189, s.3-4). Risken att ditt körkort kan komma att bli återkallat på denna grund förefaller således vara liten.

En återkallelse av körkort kan, emellertid, bli aktuell även om körkortsinnehavaren, genom upprepade trafikförseelser, "i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon" (5 kap. 3 § tredje punkten körkortslagen). Med upprepade trafikförseelser brukar normalt avses åtminstone tre trafikförseelser inom en tvåårsperiod. Det kan då röra sig om, exempelvis, hastighetsöverskridanden, vissa utrustningsbrister samt lindrigare fall av vårdslöshet i trafik. Uppmärksammas bör också att tidigare trafikförseelser som föranlett återkallelse av körkort kan beaktas vid bedömningen av huruvida körkort ska återkallas på grund av upprepade trafikförseelser (RÅ 1994 ref. 70). En trafikförseelse som föranleder ett återkallande och en därpå följande fortkörning skulle således kunna räknas som "upprepade" trafikförseelser.

Vad som gäller i ditt fall

Eftersom det, i ditt fall, endast rör sig om två trafikförseelser, även om dessa har inträffat under en relativt kort tidsperiod, kommer det nog snarare att bli aktuellt med en varning än ett återkallande. Observera dock att bedömningen huruvida ett körkort ska återkallas görs utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna i den aktuella situationen varför jag inte med säkerhet kan uttala mig om ditt körkort faktiskt kommer att återkallas eller inte.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (953)
2021-09-15 Måste jag bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?
2021-09-03 Överklagande av Transportsstyrelsens beslut
2021-08-31 Fortkörningsböter vid förändrad hastighet
2021-08-31 Blir mitt körkort ogiltigt om jag inte förnyar det efter ett namnbyte?

Alla besvarade frågor (95746)