Kan person straffas för olovligt innehav av narkotika trots att det i efterhand visar sig att substansen inte var narkotika?

2020-08-18 i Narkotikabrott
FRÅGA
Fråga om narkotikabrott. Min fråga gäller den situation att någon köper det han tror är narkotika, t.ex. cannabis, och därefter grips misstänkt för olovligt innehav av narkotika. Om det vi en efterföljande analys visar sig att köparen blivit "lurad", dvs. den substans han köpt inte innehåller narkotika, kan han då straffas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen försöka förklara vad som gäller i ditt fall.

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller om en person som tror sig ha köpt narkotika kan straffas om det vid en senare analys visar sig att substansen inte var narkotika. Därför kommer jag använda mig av narkotikastrafflagen (nedan förkortad NSL) för att besvara din fråga.

Generellt om narkotikabrottet olovligt innehav av narkotika
Det som inledningsvis kan sägas är att en person som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, döms om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § stycke 1 punkt 6 NSL).

För att kunna dömas för innehav av narkotika krävs det att någon har narkotikan i sin besittning på ett sätt att personen har möjlighet att faktiskt förfoga över narkotikan. Det krävs alltså att personen innehaft narkotikan.

Vidare krävs det som sagt att hanteringen av narkotikan sker olovligen. Till detta krävs även att gärningsmannen handlat medvetet (haft uppsåt) och det räcker då att personen haft uppsåt till vilket ämne den har att göra med. Personen behöver dock inte ha känt till att preparatet är klassificerat som narkotika.

Det innebär att ditt ponerade fall skulle kunna klassas som olovligt innehav av narkotika vid en första anblick. Däremot framhåller du därefter att köparen ska ha blivit lurad och att den köpta substansen inte innehåller narkotika. Något som visar sig först efteråt vid en analys. Det torde i fallet innebära att innehav av narkotika inte kan komma att bli aktuellt eftersom substansen inte innehåller narkotika. Personen ifråga har därmed inte haft någon narkotika i sin besittning och på så sätt inte kunnat förfoga över den.

De osjälvständiga brottsformerna (försök, förberedelse och stämpling) för narkotikabrotten
För en del brott kan en person dömas för antingen försök, förberedelse eller stämpling. Dessa kallas för de osjälvständiga brottsformerna. För att en person ska kunna dömas för försök eller förberedelse till narkotikabrott, krävs det att gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § stycke 1 punkt 6 NSL. Med andra ord är försök, förberedelse och stämpling till innehav eller annan befattning med narkotika undantagna från straffrättsligt ansvar (4 § stycke 1 NSL). Det innebär i ditt ponerade fall att försök till innehav av narkotika inte är straffbelagt. Däremot är övriga punkter i 1 § stycke 1 punkt 1-5 NSL straffbara i försöks- och förberedelsestadiet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en fråga på nytt.

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (480)
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

Alla besvarade frågor (88421)