Kan säljare av en felaktig vara endast skicka en reservdel och låta köparen reparera varan?

2019-11-25 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Jag går i tankarna att börja sälja nya traktorer så som minigrävare och mindre hjullastare som ett företag.Men när jag gör lite research om hur andra återförsäljare gör med garantin så blir jag förvånad.Om jag säljer en ny traktor till en kund (Företag eller privatperson) och det är garanti på 1 år.Slutkunden hör av sig efter 4 månader och en slang har gått sönder. Jag ersätter produkten med en ny slang, men måste jag även set till att en mekaniker byter slangen eller kan jag helt enkelt skriva över allt sådant arbete på kunden? Så jag "bara" står för produkterna och inte några tjänster?Detta är en mycket viktig fråga innan jag vågar starta någon försäljning som går rätt till.Det jag fått svar av från andra ÅF är att dom bara står för nytt material om jag skickar tillbaka den trasiga delen till försäljaren.Vad säger lagen om detta?Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du som säljare, är skyldig att reparera traktorer m.m. som har gått sönder, eller om det räcker med att du endast sänder över en reservdel till köparen.

Vid försäljning av traktorer är köplagen alternativt konsumentköplagen tillämplig, beroende på du säljer dina produkter till andra näringsidkare eller till konsumenter.


Varan antas vara felaktig om den går sönder under garantitiden

En vara är felaktig, och anses ha varit det från början, om den går sönder under den garantitid du har angivit för varan (21 § köplagen resp. 21 § konsumentköplagen).


Säljaren ska avhjälpa felet eller ge omleverans, annars kan andra påföljder gälla

Om säljaren står risken för att varan är felaktig, och varan under den tiden går sönder, kan köparen göra gällande påföljder mot säljaren (30 § köplagen resp. 22 § konsumentköplagen). Dessa påföljder är avhjälpande, omleverans, prisavdrag hävning eller innehållande av betalning samt skadestånd.

Som säljare får du välja om du i första hand vill avhjälpa felet eller företa omleverans (36 § köplagen resp. 27 § konsumentköplagen). I annat fall kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Med avhjälpande menas att säljaren reparerar varan. Säljaren kan i sådant fall reparera varan själv eller tillse att annan reparerar varan för säljarens räkning. Det ankommer alltså på säljaren att se till att varan repareras. Detta ska ske utan kostnad för köparen, vilket innebär att det är säljaren som ska stå för reparationskostnaderna och eventuella sidokostnader, t.ex. transport av varan till och från köparen.

Om säljaren inte avhjälper felet, har köparen rätt att få ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet. Du kan i ett sådant fall ha möjlighet att skicka en ny del till säljaren, men köparen har då rätt till ersättning för reparationskostnaderna

Säljaren behöver bara reparera varan om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.

Att det skulle medföra en oskälig kostnad eller olägenhet för köparen innebär dock inte att det i sådant fall är tillräckligt för säljaren att enbart skicka delen till köparen, och låta köparen reparera felet själv. Det är istället så att köparen då är hänvisad till att göra andra påföljder gällande, alltså omleverans, prisavdrag, hävning och eventuellt skadestånd (37 § köplagen resp. 28 § konsumentköplagen).


Köplagen är dispositiv

Jag vill dock tillägga att köplagen är en lag som kan avtalas bort. Det finns alltså en möjlighet att, om du säljer till andra näringsidkare, avtala om att du inte behöver göra mer än att skicka säljaren en ny del till en vara som har gått sönder och att säljaren själv får sköta och stå för kostnader för reparationen.


Sammanfattning

Det finns inget i lag som ger dig som säljare rätt att endast skicka en ny del till en vara som har gått sönder under garantitiden utan att faktiskt se till att varan repareras. Om du inte reparerar felet eller skickar en ny vara, kan köparen kräva att få betalt för att reparera varan själv eller annars få prisavdrag eller häva köpet.

Detta gäller såvida det inte rör sig om ett köp mellan näringsidkare och något annat följer av avtalet.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll