Kan särkullbarn tvinga efterlevande make att sälja fastighet?

2021-08-06 i Särkullbarn
FRÅGA
Om särkullbarnen inte kan "tvinga" den efterlevande att ta ett banklån för att få ut sitt arv kan dom tvinga igenom en försäljning av fastigheten för att göra det samma.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB) så det är dit jag kommer hänvisa i mitt svar.

Enligt svensk arvsrätt är det alltid bröstarvingarna, alltså barnen, som i första hand har rätt till arv från sin avlidne förälder (2 kap. 1 § ÄB). Om ett gift par har gemensamma barn ärver dock den efterlevande maken kvarlåtenskapen från den avlidne före de gemensamma barnen gör det. De gemensamma barnen har istället rätt att få arvet utdelat först när den efterlevande maken avlider (se 3 kap. 1 § ÄB).

Av din fråga verkar det som att arvet redan är fastställt och att frågan istället rör huruvida ett särkullbarn kan tvinga fram en försäljning av en fastighet för att få ut sitt arv. När det gäller särkullbarn har dessa alltid rätt att få ut arvet direkt när deras förälder avlider (se 3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Särkullbarn har rätt till ett visst värde av tillgångar i kvarlåtenskapen och har inte nödvändigtvis rätt att få t ex en fastighet. Skulle den efterlevande maken ha giftorättsgods eller annat kapital att lösa ut särkullbarnen kan det därför göras utan att fastigheten säljs. Om den efterlevande maken inte har medel att lösa ut särkullbarnen kan det i praktiken bli så som du säger, att den efterlevande maken måste sälja fastigheten för att särkullbarnen ska kunna få ut sitt arv.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?