Kan skulder hos Kronofogden påverka beslut om svenskt medborgarskap?

2021-11-20 i Myndigheter
FRÅGA
Kan skulder hos kronofogden påverka Migrationsverkets beslut om medborgarskap
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en person som är utländsk medborgare (inte nordisk) och är vuxen ska få svenskt medborgarskap är ett av kraven att personen ska ha levt och kommer leva ett skötsamt liv här i Sverige. I lagtext beskrivs det som att personen ska haft och förväntas ha "ett hederligt levnadssätt" (11 § lagen om svenskt medborgarskap). Migrationsverket förklarar att för att göra en sådan bedömning inhämtar de relevant information från myndigheter. Främst är det fråga om inhämtning av uppgifter om brott eller misstankar om brott från polisen. Migrationsverket inhämtar även uppgifter från Kronofogden. Främst har skulder som är skatteskulder, böter och icke betalda underhållsbidrag betydelse för bedömningen. De förklarar att skulder till privata företag e.d. som hamnat hos Kronofogden även kan ha betydelse. De kollar på vad för typ av skuld det är, storleken och om den sökande har en vilja att göra rätt för sig.

Sammanfattningsvis så är svaret JA på din fråga. Skulder hos Kronofogden kan påverka beslutet. I vilken utsträckning exakt är svårt att säga och det kan se lite annorlunda ut om personen är nordisk medborgare, under 21 år osv. Jag rekommenderar dig att läsa här för mer information kring vad som krävs för att få medborgarskap i Sverige och Migrationsverkets bedömningar.

Hoppas du fick svar på sin fråga!

Med vänlig hälsning,

Mikaela Kronmann
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (463)
2022-01-05 Kan man överklaga ett nekat tillstånd från IVO?
2021-12-16 Går det att byta efternamn om samtycke från samtliga som bär efternamnet inhämtas?
2021-12-15 God man som missköter sig
2021-12-11 Finns det lagstiftning som ser till att myndigheter är opartiska?

Alla besvarade frågor (98562)