Kan syskon klandra testamente för att få ut sitt arv?

2021-08-30 i Testamente
FRÅGA
Min farbror har avlidit, ogift och inga barn men har en bror i livet som har fyra barn.Ett av dessa barn har enligt farbrorns testamente fått ärva alla tillgångar och egendom!Vem kan klandra detta testamente? då brodern borde fått ärva?? Denna farbrodern var dödligt förälskad i den han testamenterat allt till !! mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Vem har arvsrätt?

Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).

Precis som du skriver har alltså den avlidnes bror arvsrätt, eftersom den avlidne inte har några barn. Denna arvsrätt är dock möjlig att inskränka genom testamente.

Den oinskränkbara arvsrätten

Den som är över 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Den enda inskränkningen i en persons möjlighet att testamentera sin kvarlåtenskap är om denne har barn. Detta eftersom bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). En person som har barn kan alltså endast fritt testamentera hälften av sin kvarlåtenskap.

Detta laglottsskydd som barn har gäller endast just för barn, och inte för andra arvingar. Det finns alltså inget sådant skydd för syskon. Detta innebär att en person som inte har några barn kan testamentera all sin kvarlåtenskap till någon annan än sina syskon, och det är inte möjligt för syskonen att klaga på detta.

Att klandra ett testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.

Om testamentet inte uppfyller dessa krav, eller om det upprättats under påverkan av psykisk störning eller tvång är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 §, 2 §, 3 §). Om en arvinge vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt ska denne väcka klandertalan inom sex månader från när denne tog del av testamentet (14 kap. 5 § ÄB).

Slutsats

Det är alltså endast den avlidnes barn, och inte syskon, som har en oinskränkbar rätt att ärva. Om en person som inte har några barn väljer att testamentera bort all sin egendom kan dennes syskon inte klaga på detta för att få ut arv. Det enda sättet ett sådant testamente inte är giltigt är om det inte upprättats enligt formkraven, eller om det upprättats under påverkan av psykisk störning eller tvång. I så fall kan en arvinge väcka klandertalan.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2978)
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97694)