Kan taxiförarlegitimation erhållas trots narkotikabrott som tidigare har begåtts?

2021-06-19 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej jag är dömd för grovt narkotikabrott till fängelse i 3år och 6månader. Jag blev villkorligt frigiven.Kan jag ta taxikörkort? Eller kommer jag att bli nekad vid ansökan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om taxiförarlegitimation kan hittas i Taxitrafiklagen, som jag kommer att utgå från vid besvarandet av din fråga.

Ett krav som uppställs för att man ska kunna erhålla taxiförarlegitimation, är att man i fråga om yrkesförarkompetens och laglydnad anses vara lämplig att tjänstgöra som förare i trafik (3 kap. 3 § 1 st. 4 p. Taxitrafiklagen). Här beaktas huruvida man har begått brottsliga gärningar, när man bedömer din lämplighet i förhållande till att tjänstgöra som förare i trafik. Vilken sorts brott som du har begått spelar in, och då anses exempelvis sexualbrott och våldsbrott vara särskilt allvarliga. Brott som har begåtts upp till fem år tillbaka i tiden brukar beaktas, med undantag för särskilt allvarliga brott. Särskilda bestämmelser för narkotikabrott existerar dock inte. Kammarrätten i Göteborg har dock tidigare yttrat att narkotikabrott medför att förtroendet för förarens förmåga att ansvara för sina passagerare påverkas negativt.

Sammanfattningsvis är det svårt för mig att ge dig ett konkret svar på i vilken utsträckning brottet påverkar dina förutsättningar att få taxiförarlegitimation. Det kan leda till en bedömning som utmynnar i att lämplighet saknas, men det behöver ej bli ett sådant utfall.

Hoppas att du har fått vägledning i något avseende trots att jag ej kan ge ett konkret svar. Om mitt svar väcker ytterligare funderingar kan du givetvis kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (935)
2021-08-01 Får man köra med ett återkallat körkort?
2021-07-31 Kan mitt körkort återkallas vid upprepade trafikförseelser under kort tid?
2021-07-31 Kan jag göra något för att undvika spärrtid vid hastighetsöverträdelse?
2021-07-31 Ofullständig fråga?

Alla besvarade frågor (94603)