Klander av testamente på grund av psykisk störning

2019-04-30 i Testamente
FRÅGA
Vi har upptäckt att vår förståndshandikappade halvsyster skrivit ett testamente. Hennes mentala ålder var på en 6-8 årings nivå och hade därför en god man. Testamentet ska vi nu bestrida då vi anser att hon inte var kapabel att förstå vad ett testamente är och dess innebörd. Som stöd för vårt bestridande så undrar jag nu följande:1. Kan en förståndshandikappad på en 6-8 års nivå skriva ett testamente?2. När ett testamente skrivs av någon so har en God man, måste inte den Gode mannen då närvara och bistå huvudmannen och kanske tom godkänna testamentet?Tacksam för svar då vi tror att vår halvsyster har blivit lurad att skriva testamentet.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ärvdabalken hindrar inte en person som har en psykisk störning från att upprätta ett testamente.Testamente är en sträng personlig rättshandling och testatorn måste själv företa densamma och kan inte anlita ställföreträdare eller legala representanter även om testatorn skulle själv sakna förmåga att testamentera t.ex. på grund av ålder eller psykisk störning.Detta innebär att en god man inte kan upprätta ett testamente för huvudmannens räkning utan det är huvudmannen själv som har den rätten. Testamentet har en formbunden karaktär och formkraven för hur ett testamente skall utformas framgår av 10 kap 1 § Ärvdabalken.

Dock enligt 13 kap 2 § Ärvdabalken gäller inte ett testamente om det har upprättas under påverkan av en psykisk störning. Den psykiska störningen kan vara tillfällig, exempelvis självförvållat rus eller permanent. För att testamentet ska ogiltigförklaras skall testatorn inte bara lida av en psykisk störning men den psykiska störningen måste också ha påverkat innehållet. Om en arvinge anser att ett testamente har upprättas under påverkan av en psykisk störning och gör därför gällande att testamentet är ogiltigt, har denne rätt att väcka en klandertalan inom sex månader efter det han erhöll del av testamentet (14 kap. 5 § Ärvdabalken).

Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att eran halvsyster har rätt att upprätta ett testamente och det finns inget krav på att god mannen ska närvara eller godkänna upprättandet av testamentet. Dock om ni anser att testamentet har skrivits under påverkan av en psykisk störning och den psykiska störningen har påverkat testamentets innehåll, har ni rätt att väcka en klandertalan 6 månader efter ni har delgivits testamentet. Klandertalan kan enbart väckas efter testators bortgång. Det finns ingen möjlighet för er att påverka testamentets upprättande medans eran halvsyster är vid liv.

Med vänliga hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2379)
2020-02-23 Finns det mall för testamente som täcker en specifik situation?
2020-02-22 Vittnena skrev under vid olika tillfällen - är testamentet giltigt?
2020-02-22 Tillägg i testamente
2020-02-21 Hur kan jag överföra viss egendom till någon annan efter jag går bort?

Alla besvarade frågor (77280)