Kommer jag eller vår gemensamma dotter ärva om min man avlider?

2019-10-25 i Arvsordning
FRÅGA
Min man har en enskild egendom o innan vi gifte oss 1995 skrev vi på äktenskapsförord. Jag har två söner sedan tidigare o tillsammans har vi en dotter. Nu till min fråga:Vad händer om min man dör? Är det vår dotter som ärver allt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vem som ska ärva när någon avlider finns i ärvdabalken (ÄB). Eftersom du och din man är gifta kommer jag även använda äktenskapsbalken (ÄktB).

Bröstarvingars arvsrätt

Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Den avlidnes bröstarvingar ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Efterlevande makes arvsrätt

Det finns även en arvsrätt för en efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före den avlidnes barn som är gemensamma med den efterlevande maken. Detta innebär att om en person som har barn gemensamt med sin make avlider kommer den efterlevande maken ärva före de gemensamma barnen. När sedan även den efterlevande maken avlider kommer de gemensamma barnen få ut sitt arv efter båda sina föräldrar (3 kap. 2 § ÄB).

Vad händer då någon som är gift avlider?

Det första som händer då någon som är gift avlider är att en bodelning ska göras mellan den avlidnes dödsbo och den efterlevande maken (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom din fråga inte handlar om en bodelning kommer jag inte gå in djupare på hur en sådan går till. Det som tillfaller den efterlevande maken genom bodelningen är dennes att behålla och det som tillfaller den avlidnes dödsbo utgör arvet efter denne.

Vad gäller i din situation?

Det första som skulle hända om din man avlider är att en bodelning görs. Du skriver att ni har ett äktenskapsförord. Det innebär att det som är din mans enskilda egendom enligt äktenskapsförordet kommer hållas utanför bodelningen och gå direkt till arvet efter honom. Det som tillfaller dig i bodelningen är ditt och det som tillfaller din man plus hans enskilda egendom utgör arvet efter honom.

Eftersom din man inte har några barn som inte är dina barn har han inga bröstarvingar som har rätt att ärva före dig i egenskap av efterlevande make. Detta innebär att om din man avlider kommer du ärva allt efter honom med fri förfoganderätt. Det innebär att du kan använda egendomen hur du vill, men du kan inte testamentera bort den. Detta eftersom er dotter har rätt till sitt arv efter sin pappa. När även du avlider kommer din dotter då ut arvet efter sin pappa och dig samtidigt.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1663)
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?
2021-09-08 Om rätt att ärva efter sina mor-och farföräldrar
2021-09-06 Vem ärver om det inte finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (95667)