Kommer min pappas avlidna frus arvingar ärva något då min pappa avlider?

2019-10-16 i Efterarv
FRÅGA
Hej. Min pappas fru gick bort för ett tag sedan. De hade inga gemensamma barn. Det fanns aldrig något testamente uppsatt för henne. När min pappa väl går bort. Ärver pappas frus släkt hennes del? I släkten finns en syster och en moster.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som händer då någon avlider finns i ärvdabalken (ÄB).

Den legala arvsordningen

Huvudregeln i svensk rätt är att ett arv ska fördelas enligt den legala arvsordningen. Denna består av tre arvsklasser. I den första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har i första hand rätt att ärva. I den andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Om någon av föräldrarna är avliden kan den avlidnes syskon träda i förälderns ställe och på så sätt ärva efter sitt syskon (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). De i andra arvsklassen har bara rätt att ärva om det inte finns någon bröstarvinge. I den tredje arvsklassen ingår den avlidnes mor- och farföräldrar (2 kap. 3 § ÄB), och även deras barn (alltså till exempel den avlidnes moster). De i den tredje arvsklassen har bara rätt att ärva om det inte finns någon i andra arvsklassen.

Makes arvsrätt

Det finns även en arvsrätt för en efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före de tre arvsklasserna. Det innebär att en person som är gifts arv kommer gå till dennes make. Det enda undantaget till detta är om den avlidne har barn som inte är den efterlevandes barn. Eftersom detta inte är aktuellt i din situation kommer jag inte gå djupare in på det.

Vissa arvingar har efterarvsrätt

Det finns något som kallas för efterarvsrätt. Detta innebär att om en efterlevande make har fått ärva allt efter sin make kan det finnas arvingar till den först avlidne som har rätt att ärva då även den efterlevande maken avlidit. Denna efterarvsrätt tillfaller de i första och andra arvsklassen (3 kap. 2 § ÄB). Det är den som vid den efterlevande makens död som har bäst arvsrätt som har efterarvsrätt. Hälften av det den efterlevande maken lämnar efter sig ska tillfalla den först avlidne makens efterarvingar (3 kap. 2 § ÄB). Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla den först avlidnes efterarvingar.

Vad innebär detta i din situation?

I din situation innebär detta att din pappas frus syster kommer ha rätt till efterarv efter sin syster då din pappa avlider. Detta eftersom din pappa och hans fru inte har några barn och hennes syster därmed har bäst arvsrätt efter henne. Efter att din pappas frus syster fått sitt efterarv kommer din pappas arv fördelas till hans arvingar enligt den legala arvsordningen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (801)
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?
2021-08-26 Hur beräknas efterarv till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95668)