Komplettering, sambors arvsrätt

2019-03-31 i Sambo
FRÅGA
Fråga 2. är inte besvarad.Betr. våra önskemål: Kan dom uppfyllas genom att skriva ett nytt testamente?Kostar det 950 kr?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Fråga 2

Sambolagen aktualiseras i det konkreta fallet. Detta innebär att när en sambo går bort, genomförs bodelningen i enlighet med reglerna i sambolagen. Enligt sambolagen (2003:376) 8 § ska samboegendom ingå i bodelningen. Vad som utgör samboegendom framgår av sambolagen 3 §. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att efter bodelningen skulle hälften av samboegendomen (bostad och bohag) tillfalla den efterlevande sambon och hälften skulle ingå i den avlidnes kvarlåtenskap.

Beträffande eran önskemål om att den efterlevande sambon ska förfoga över bostad och bohag livet ut finns tyvärr inget sätt att garantera detta (eran önskemål skulle inte uppfyllas genom ett nytt testamente). Bröstarvingarna har rätt att få ut deras arvslott och denna rättighet kan inte inskränkas. Dock kan de själva välja att inte få ut deras laglott och inte påkalla jämkning i testamente, vilket skulle innebära att hela kvarlåtenskapen skulle tillfalla testamentagaren, dvs. den efterlevande sambon.

Om bröstarvingarna begär ut deras laglott genom att påkalla jämkning i testamente, och om det inte finns andra tillgångar som kan teckna bröstarvingarnas laglott kommer den efterlevande sambon att behöva sälja bostaden och bohaget. Den efterlevande sambon kan även erbjuda att köpa ut bröstarvingarna för att undvika försäljningen av bostaden, dock bestäms fördelningen av kvarlåtenskapen vid bouppteckningen och går inte att bestämma i förväg.

Angående kostnaderna för att upprätta ett nytt testamente var vänlig kontakta vår kundtjänst.

Med vänliga hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (451)
2020-09-14 Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?
2020-09-09 Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?
2020-09-09 Har syskon till avliden sambo rätt att ärva samboegendom?
2020-08-31 Hur går arv till om det finns en sambo?

Alla besvarade frågor (84259)