Konsument som vill utnyttja sin ångerrätt eller häva ett köp

2021-09-05 i Avtal
FRÅGA
Hej, som privatperson har jag beställt material av svenskt företag. Jag har betalt ca 30% i handpenning vid beställning, nu vill de att jag ska betala de resterande 70% innan leverans. Jag vill ju inte betala innan jag sett materialet, hur kan man säkerställa att man inte förlorar pengar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag?

Jag tolkar det som att du (en konsument) har köpt en vara av en näringsidkare. Det är viktigt för dig att veta om säljaren var en näringsidkare eller konsument då det påverkar vilken lag som blir tillämpligt i ditt fall.

Typiskt sett så är det köplagen (KöpL) som är tillämplig på transaktioner mellan näringsidkare. Det framgår av lagtexten att köplagen endast ska tillämpas vid köp av lös egendom (1 § KöpL).

Var gällande transaktioner mellan en konsument och en näringsidkare så är det i stället konsumentköplagen (KKöpL) som aktualiseras (1 § KKöpL) och distansavtalslagen (DAL). Distansavtalslagen reglerar däremot främst ångerrätten hos en kund som har mottagit en vara medan konsumentköplagen reglerar bland annat hävning av avtal och skadestånd både när konsumenten inte ännu har mottagit varan och när den har mottagit varan. Det krävs också att det du har köpt är en lös sak, d.v.s. kläder, möbler, leksaker och så vidare.

Det framgår inte vad exakt du har köpt (ifall det är en lös sak). Men för att kunna ta mig vidare i frågan så tänker jag utgå från att du är en konsument som har köpt en lös sak av en näringsidkare (butiken). Jag ska beskriva hur du kan använda dig av distansavtalslagen respektive konsumentköplagen.

Vilka möjligheter har du som köpare att erhålla varan?

Viktigt att anmärka är att det oftast är upp till näringsidkaren vilka avtalsvillkor som ska gälla vid köp från dennes butik. KKöpL och DAL fungerar i mångt och mycket som en skyddslagstiftning till förmån för en konsument (se exempelvis 3 § KKöpL) och innebär alltså att avtalsvillkor aldrig får vara sämre för konsumenten än som föreskrivs enligt lagen.

Detta innebär att många av bestämmelserna i KKöpL och DAL utgår från att parterna inte har reglerat frågor om exempelvis priset för varan och tidpunkten för betalning i det gemensamma avtalet. Det innebär att parterna (du och butiken) ska i första hand förhålla er till det gemensamma avtalet. Exempelvis, ifall det framgår i avtalet att du ska betala hela beloppet innan leverans så gäller detta och då kan du inte begära säljaren att skicka varan innan dess.

Enligt Distansavtalslagen

Enligt DAL 2 kap. 2 § p. 6 och DAL 3 kap. 3 § p. 7 framgår det att säljaren måste tydliggöra hur betalning ska ske innan ett avtal ingås. Ifall du erlägger hela betalningen, mottar varan och blir missnöjd så har du en ångerrätt enligt distansavtalslagen. Du måste däremot aktualisera ångerrätten (ex. genom att kontakta företaget och informera denna om en retur samt skickar tillbaka den) inom 14 dagar efter att du erhållit varan.

Enligt konsumentköplagen

Däremot så har du inte mottagit varan ännu och då bör snarare hävning av avtal vara närmare till hands, vilket regleras i konsumentköplagen. Ifall det då står i det gemensamma avtalet att du skulle erhålla varorna efter att ha erlagt handpenningen (30 % av totala priset) så gäller detta. Ifall säljaren då vägrar skicka varan så begår denna troligen avtalsbrott och ifall du då inte längre önskar att köpa varan så kan du enligt 28 § KKöpL och 29 § KKöpL häva köpet. Detta medför att varan får stanna kvar hos säljaren och att du får tillbaka handpenningen (se 43 § KKöpL)., däremot krävs det att köpet varit av väsentlig betydelse för dig som köparen.

Om du i stället avbeställer varan (se 37 § KKöpL) innan den har levererats (vilket den inte verkar ha gjort) så har inte heller säljaren någon rätt att kräva mer betalning för köpet och du har heller ingen rätt att kräva varan. Däremot så finns det en risk för att säljaren kan behålla handpenningen som du har lämnat (se 41 § KKöpL), men detta är nog inte troligt då det är säljaren som utkrävt handpenning för leveransen och därefter vägrat lämna ut varan.

Slutsats

För att kunna ge dig ett mer detaljerat svar behöver vi se det gemensamma avtalet som ni (partnerna; du och butiken) har kommit överens om, men jag har redogjort för tre alternativa sätt för dig att hantera situationen på för att ångra ditt köp:

(1) Du skulle exempelvis kunna genomföra hela betalningen och därefter, efter att du tagit emot varan, ångra köpet enligt distansavtalslagen inom 14 dagar.

(2) Du skulle också kunna försöka häva köpet redan nu, men då krävs det att köpet var av väsentlig betydelse för dig. Det ställs höga krav för att uppfylla detta krav eftersom påföljden är så pass ingripande, och det sker främst efter att avhjälpande eller krävande av omleverans har misslyckats med att ske. Eventuellt uppfyller du inte detta krav.

(3) Därutöver så skulle du kunna avbeställa varan (då den inte har skickats ännu) enligt 37 § KKöpL. Det finns däremot viss risk för att säljaren får behålla viss del av handpenningen enligt 41 § KKöpL, men jag misstänker att detta inte är fallet ifall varorna skulle ha skickats efter att du erlade handpenningen enligt det gemensamma avtalet. Ifall det alltid framgick i det gemensamma avtalet att du skulle erlägga hela beloppet innan leverans så tyder detta däremot på att säljaren kommer få behålla handpenningen.

Viktigt att anmärka är att du som konsument inte per automatik har rätt att få se varan du har köpt innan du erlägger betalning, det beror typiskt sett på det gemensamma avtalet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna ifall du vill ha ytterligare vägledning,

Victoria Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97596)