Konsumentens rätt till ersättning för inkomstbortfall till följd av fel i vara

2021-03-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har en bil som är strax över 2 år gammal, bilen har kvarvarande nybilsgaranti. För 2 månader sedan fick jag ett fel på högre strålkastare fram på bilen. Jag tog kontakt med den auktoriserade verkstaden där jag bor och bokade en tid. Efter första besöket, fick jag förklarat för mig att någon del var trasig. Dom beställde delen och den kom ett par dagar senare. Dom tog då kontakt med mig och bokade en ny tid, då delen hade kommit. Verkstan ringer tillbaka för att meddela att bilen är klar för avhämtning. Det går sen ett par dagar (3-4 dagar) så dyker samma fel upp igen på bilens instrumentpanel. Jag tar ny kontakt med verkstaden, dom hävdar att jag måste rengöra min bil, då en del sensorer är väldigt känsliga. Jag göra som dom säger men felet kvarstår. Vid tredje kontakten med verkstaden börjar mitt tålamod att ta slut. En ny tid bokas och jag lämnar in bilen. Senare på dagen ringer verkstaden och frågar om jag har rengjort min bil? Vilket jag finner mycket kränkande, då jag hade gjort som dom bad om. Senare samma dag ringer dom tillbaka, för att informera mig om att höger strålkastare fram är trasig. Detta är något som kommer att gå på bilens garantin. Efter ca 3 veckor är nu allt avklarat och felet är borta. Det som jag har förlorat är utebliven arbetstid, under dessa dagar då jag varit utan min bil. Har jag rätt till något ersättning för detta? Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår det undrar du om du har rätt att kräva ersättning från bilfirman för det inkomstbortfall problemen med din bil orsakade.
Jag utgår ifrån att du frågar i egenskap av privatperson (konsument) som köpt en bil från en bilfirma (näringsidkare), vilket gör konsumentköplagen tillämplig.


Reklamationsrätt vid fel i vara
I 20a § konsumentköplagen sägs att ett fel som uppstått inom sex månader efter varans avlämnande ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inget annat visas. Av din fråga framgår dock att det är mer än två år sedan du köpte bilen, varför felet inte anses ha funnits vid köpet, om du som köpare inte kan bevisa motsatsen. När sexmånadersfristen har löpt ut är det alltså du som konsument som har bevisbördan för att felet fanns redan vid köpet och att varan därmed är felaktig. Reklamationsrätt har man som köpare i tre år, 23 § 3 st konsumentköplagen.

Garanti
I ditt fall har du dock fortfarande nybilsgaranti. En garanti är ingen lagstadgad rättighet på samma sätt som reklamation, utan en frivillig utfästelse som säljare kan lämna till köpare och som säger att produkten i fråga i vart fall ska hålla garantitiden ut, och om så inte är fallet åtar säljaren sig att bekosta/åtgärda felet.
I 21 § konsumentköplagen kan man också utläsa en slags förlängning av sexmånadersfristen som anges i 20a §. Enligt 21 § ska nämligen fel som uppkommer under garantitiden anses föreligga på samma sätt som om de upptäckts inom sex månader efter köpet, om varan under den angivna tiden försämrats i det avseende som garantin omfattar. Detta gör bestämmelserna om skadestånd i konsumentköplagen tillämpliga.

Rätt till skadestånd
Av din fråga framkom att felen på din bil har ansetts omfattas av garantin, och du har således rätt att kräva skadestånd i den omfattning som anges i konsumentköplagen.
22 § konsumentköplagen stadgar att köparen när fel i varan föreligger har rätt att kräva skadestånd enligt 30 – 32 §§.
30 § konsumentköplagen anger att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om säljaren inte kan visa att felet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. I lagkommentaren förtydligar man att köparen har rätt att kräva skadestånd för i princip alla skador som kan ha uppkommit till följd av felet i varan, såsom t.ex. inkomstbortfall och kostnader för resor till och från verkstaden för att få felet avhjälpt.
Du som köpare måste dock kunna visa att du verkligen tillfogats en förlust, t.ex. ett intyg som styrker ditt inkomstbortfall, samt att denna förlust var en följd av felet i varan.

Hur du kan gå vidare
I ditt fall hade jag börjat med att ta kontakt med bilfirman och förklarat hur det ligger till, kanske är de så pass tillmötesgående att du inte alls behöver gå vidare med ytterligare åtgärder.

Om du däremot inte blir nöjd med bilfirmans sätt att hantera situationen på kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som prövar ärenden mellan konsumenter och näringsidkare, se deras hemsida www.arn.se för mer information.

Ytterligare ett alternativ är att stämma bilfirman, dvs. ta tvisten till domstol. Om du överväger att göra detta råder jag dig att anlita en jurist som kan hjälpa dig. Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline Juristbyrå kan du maila till info@lawline.se så hjälper de dig vidare.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Karolina Sandgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1293)
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp av körlektioner

Alla besvarade frågor (96371)