Kontantinsats vid lägenhetsköp och skuldebrev

2016-05-09 i Skuldebrev
FRÅGA
Jag och min kille har precis köpt lägenhet tillsammans, vi båda äger lägenheten 50/50 men han ligger inne med hela kontantinsatsen på 250 000 kr. Ett skuldebrev ska upprättas gällande skulden. Är det så att skuldebrevet blir på 125 000kr dvs hälften av kontantinsatsen? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att det råder avtalsfrihet i svensk rätt. När ni upprättar skuldebrev står det er alltså fritt att bestämma hur mycket gäldenären ska låna och vad beloppet på skuldebrevet ska uppgå till. Det avgörande är alltså vilket belopp som utfärdas på skuldebrevet (såvida ni inte muntligt kommer överens om annat belopp och att det på skuldebrevet angivna beloppet inte ska gälla, vilket torde vara osannolikt). Kommer ni överens om att skulden ska vara halva kontantinsatsen, dvs 125 000 kronor, är det fritt fram att skriva detta på skuldebrevet och således komma överens om detta genom avtal.

I teorin är det förstås möjligt att inte ange exakt belopp utan att enbart skriva något i stil med ''hälften av kontantinsatsen'' eller enbart att skuldebrevet avser en skuld i samband med lägenhetsköpet. I sådant fall vill borde dock avtalet inte betecknas som skuldebrev eftersom det enligt definitionen av skuldebrev som du hittar här krävs att det ska anges ett penningbelopp. Avtalet blir i sådant läge enbart ett skriftligt avtal men likväl gällande. Den reella skillnaden blir att fordringsrättsliga regler som anges i skuldebrevslagen inte blir tillämpliga.

Det är möjligt att en domstol vid avtalstolkning skulle komma fram till att det var underförstått och er gemensamma vilja att skulden skulle uppgå till hälften av kontantinsatsen, men det är på intet sätt självklart. Jag rekommenderar således att ange exakt belopp på den skuld ni önskar avtala om för att hålla allt klart och tydligt inför framtiden.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?