Kontinuitetsprincipen vid överlåtelse av fastighet

FRÅGA
Min morfar byggde en sommarstuga för 35 år sedan. Den vill har nu sälja och ge vinsten till oss 4 barnbarn. Vad är bäst skattemässigt, att han själv säljer stugan eller att han ger den i gåva till oss och vi sedan säljer det? Spelar det någon roll?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Oavsett om ni eller er morfar säljer stugan, ska vinsten kapitalvinstbeskattas. Om er morfar först ger er fastigheten i gåva, kan jag först nämna att själva gåvan inte beskattas. Om ni däremot sedan säljer stugan, gäller den så kallade kontinuitetsprincipen (inkomstskattelagen 44 kap. 21 §). Detta innebär att ni inträder i er morfars tidigare skattemässiga situation vad gäller anskaffningsutgiften samt förbättringskostnader. Detta läggs alltså till grund för hur ni då beskattas. Eftersom ni inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (er morfars) om ni säljer stugan efter att han gett den till er som gåva, är det samma beräkningsgrund för skatten som om er morfar själv säljer stugan och sedan ger er vinsten som gåva. På grund av kontinuitetsprincipen spelar det därför ingen större roll hur ni väljer att avyttra fastigheten på de två sätt du nämner, om ni som barnbarn inte själva vill äga och nyttja stugan först, utan att det är vinsten som ska gå till er. Om ni vill ha ytterligare information och utförligare svar råder jag er att kontakta skatteverket.

Hoppas detta gav ledning i er fråga!

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?